Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на царевица за силаж и за зелено хранене.


Освен за зърно, царевицата за да получим високи добиви от нея?" href="/zemedelie/torene/139-kak-da-torim-tzarevitzata-za-da-poluchim-visoki-dobivi-ot-neya.html">царевицата е ценен източник на обемист фураж (зелена маса и силаж) за селскостопанските животни. Основната част от силажа, произвеждан в нашата страна, е от царевица.

Отглеждане на царевица за силаж

Технология на отглеждане за силаж не се различава от технологията на отглеждане на царевицата за да получим високи добиви от нея?" href="/zemedelie/torene/139-kak-da-torim-tzarevitzata-za-da-poluchim-visoki-dobivi-ot-neya.html">царевицата за зърно по отношение на предшествениците, обработката на почвата, срока на сеитба и грижите през вегетацията. Съществуват обаче известни различия. Макар че се засява при същите междуредия (70 см), както царевицата за зърно, броят на растенията в декар е по-голям - 12-14 хиляди и зависи от използвания хибрид. Ранните хибриди царевици се отглеждат при по-голяма гъстота, а по-късните при по-малка вътре в реда. Гъстотата на посева за силаж се определя и от едно важно условие - тя трябва да бъде такава, че растенията в него да образуват, макар и по-малки кочани, а стъблената и листната маса в момента на прибирането да са свежи.

Ако междуредовото разстояние е 70 см, за осигуряване на 14 000 растения от декар вътрередовото разстояние трябва да е 10 см , а за 12 000 - 12 см. При първия случай хранителната площ за едно растение е 700 см2, а във втория - 840 см2.

Торене

За получаване на високи добиви царевица, освен другите агротехнически мероприятия, голямо значение има и торенето, като най-важен елемент за силажната царевица е азотът. Примерната торова норма е 16-18 кг N за декар, като 2/3 се внасят преди сеитбата, а останалата част - при второто окопаване на посева.

Прибиране на царевицата за силаж

Царевицата за силаж се прибира със силажокомбайни, когато растенията са в преход на зърната в кочана от млечна към восъчна зрелост.

Отглеждане на царевица за зелено хранене

Царевицата за зелено изхранване на животните се отглежда при най-голяма гъстота на посевите. На декар се осигуряват 20-25 000 растения. Целта е да се създаде посев, който да осигурява зелен тревист фураж за животните, характеризиращ се с биомаса висока смилаемост. В случая не се изисква развитието на кочани, както при отглеждането на царевицата за силаж.

Сеитба на царевицата за фураж

Сеитбената норма зависи от масата на 1 000 семена и от използвания хибрид царевица. Затова за всяка партида семена тя трябва да се определя въз основа на посочения оптимален брой растения на декар, расата на семената и допълнително увеличение на общото количество с до - 15% поради по-ниската полска кълняемост на семената.

Сеитбата на царевицата се извършва редово на 10-12 см. В посевите от царевица за зелен фураж, поради по-голямото засенчване и по-малката хранителна площ, растенията образуват по-тънки стъбла, с по-слабо развита механична тъкан в тях.

Прибиране на царевицата за зелено хранене

За фураж царевицата за да получим високи добиви от нея?" href="/zemedelie/torene/139-kak-da-torim-tzarevitzata-za-da-poluchim-visoki-dobivi-ot-neya.html">царевицата се прибира във фаза начално или пълно изметляване на растенията. Закъсняването с прибирането след тази фаза може да причини полягане на посева и намаляване на стопанския ефект от културата.