Полезна информация за земеделските култури.Фасул - особености в растежа и развитието.


Фасулът покълнва при температура над 10°C и пониква над 12-13°C. При поникването е необходима температурна сума около 80°С, поради което при средна дневна температура продължителността му е различна. При пролетна сеитба средна дневна температура 15°C фасулът пониква за 14-15 дни, а през лятото - за 6-7 дни. До образуването на бутони в началото на цъфтежа фасулът не предявява големи изисквания към екологичните условия. Цъфтежът на фасулът започва след 45-60 дни и продължава 5-25 дни. Едновременно с цъфтежа продължава образуването на нови цветове и нарастването на образуваните плодове. Този период съвпада с максималната продължителност на деня в максималната интензивност на слънчевото огряване. За оптимизиране на храненето и трансирацията на посевите е необходима вода над 5-6 кв.м. на декар. Ако липсват такива условния, растенията се освобождават от цветовете в завръзите и не може да се формира висок добив. Понеже най-рано зацъфтяват най-долните цветове, най-голям е техният дял в добива.

Фасулът цъфти при висока въздушна влага в по-ниска температура, каквито са условията в първите часове на деня и късно следобед. Опрашването е собствено. Узряването продължава 10-15 дни , но на отделните растения и на посева значително по-дълго, което води до загуби от разпукване на бобовете. Тази опасност е много голяма, когато преваляват дъждове и навлажняват узрелите бобове.

Място на фасула в сеитбообращението

Фасулът е отличен предшественик на зимните житни култури, почти колкото фиево-овесената смес и черната угар. Като окопна култура позволява очистване на почвата от плевели и задържане на водата от пролетно-летните валежи. Прибира се рано, което позволява да се проведе отлична предсеитбена обработка на пшеницата и другите есенници. Фасулът не е взискателен към предшественика, стига почвата след тях да не е силно заплевелена с коренищни плевели. Най-често фасулът се редува със зимни житни култури. След тях има достатъчно време за обработка на почвата, за унищожаване на плевелната растителност и за качествена подготовка още през есента на предшествуващата година. Понеже неприятелите и болестите бързо се размножават, отглеждането му като монокултура е недопустимо. Необходимо е да минат поне 3-4 години, преди да се засее фасул на същото място..

Обработка на почвата преди засаждане на фасул

Когато се отглежда след пшеница или друга житна култура, обработката на почвата преди засаждане на фасул се извършва по същия начин както при останалите средно ранни култури. Броят и дълбочината на обработките се определят от състава и плътността на плевелната растителност. Като растение със сравнително плитка коренова система фасулът изисква добре обработена почва, но не реагира на дълбочината на оранта. Почвените типове, които са най-добри за фасула, не се нуждаят от дълбока обработка, което позволява да се премине към минимална обработка на дълбочина 10-12 см. До настъпване на зимата почвената повърхност трябва да се поддържа чиста от плевели. През пролетта се провеждат толкова обработки, колкото са необходими за запазване на влагата, унищожаване на поникналите плевели и създаване на добри условия преди засяване на семената. Това се осъществява с брануване и култивиране. Дълбочината на предпосевната обработка се съобразява с дълбочината на сеитбата. За икономия на средства почвените обработки трябва да се сведат до минимум. За тази цел след прибиране на предшественика срещу плевелите могат да се използуват хербициди, а сеитбата да се извърши със сеялки за директна сеитба. Това е възможно, когато механичният състав на почвата и условията през годината не спомагат за образуване на почвена кора. Ако почвата е уплътнена, трябва да се извърши плитка обработка непосредствено преди сеитбата.

Фасулът може да се отглежда и като втора култура

Обработката на почвата преди засаждане на фасул в този случай трябва да съответствува на основното изискване, а именно - да доведе до подобряване на физическото и състояние и да поддържа повърхността чиста от плевели. Ако няма плевели и почвата не е уплътнена, за да се печели време, веднага след прибиране на предкултурата може да се засява фасулът със сеялка за директна сеитба.