Растителна защита

Хербициди

Дозите се дават в грамове

препарат на декар.

Арезин

Бял намокрим прах с 50% активно вещество (ак. в.) . Унищожава добре бялата куча лобода, синапа, дивата ряпа, подрумничето, метлицата, великденчето, звездицата, росопаса и др.

Прилага се в зависимост от културата в следните дози: полски фасул 300-400 г, леща и нахут — 150— 200 г, грах – 300 г, моркови — 200— 300 г, картофи — 200-300 г. Може да се използува и в лозята и овощните градини. Внася се веднага след сеитбата или засаждането (при картофите) .

Атразин

(цеазин, гезаприм, хунгазин РК). Бял намокрим прах c 50% ак. в. унищожава много двусемеделни и едносемеделни едногодишни плевелни видове. Прилага се основно при царевицата в доза 300 г, а при отглеждане като монокултура — 600-800 г. В дози 400-500 г/дка, може да се използува при семковите овощни видове (ябълки, круши) и лозята. Внася се преди поникването на плевелите, след сеитбата на културата. Много чувствителни към него са цвеклото, тютюнът, зелето и много други зеленчукови култури, което налага да се вземат предпазни мерки, когато посочените култури са в съседство с третираните площи.

Афалон

(горокс, 80 % ак. в. ). Намокрим прах с 50% ак. в.  Използува се срещу едногодишни двусемеделни и житни плевели при покълнването или на скоро след поникването им, след поникване иа културните растения. Дозите са 150-400 г. при картофи, полски фасул, соя, царевица, нахут, леща, слънчоглед, моркови, магданоз, целина, лук, арпаджик, праз и др.

Балан

(балагрин, 20 % а к. в. ). Концентрирана емулсия с 20% ак. в. унищожава едногодишните житни (особено кокошото npoco и кощрявата ) и много двусемеделни плевели. Използува се при млада люцерна, тютюн, фъстъци, тикви и тиквички в дози 100-150 г. Внася се преди сеитбата (със заравяне на дълбочина 10— 1 5 см и размесване с почвата ) на културите или непосредствено след сеитбата при добра влажност на почвата.

Девринол 50 Н П.

Намокрим прах с 50% ак. в. Унищожава много едногодишни житни и двусемеделни плевели. Използва се в дози 200-400 г при доматите, пипера и патладжана (директно засети и разсадени) . Третираната почва трябва да бъде добре
обработена и чиста от плевели. При слънчогледа, картофите и зелето се прилага в доза 200-300 г, а в лозята и овощните насаждения – 800 г. Прилага се и в разсадо-производството (тютюн , домати, пипер) , като лехите се третират преди и след засяването на семената с по 200-300 г/дка.

Дикотекс Р

(дикотекс 40, СиС 67 МЕ). В чисто състояние представлява светлокафяво твърдо вещество. Използва се срещу едногодишните и многогодишните двусемеделни плевели при зърнените житни култури, лена, овощните насаждения и в необработваемите площи. При температури под 15°С има по-добър ефект в сравнение с 2,4Д, поради което първите третирания на житните посеви може да започват с него. Най-добре е те да се третират във фаза братене с лози 250- 400 см³ за дикотекс 40 и 120-200 г за дикотекс Р и СиС 67 МЕ.

Димид

(енайд, 50% ак. в.) . Намокрим прах с 80%, ак. в. унищожава едногодишните житни (кокошо просо, кощрява, див овес, овсига) и двусемеделните ( щир, бяла куча лобода, тученица и др. ) плевели, но не е достатъчно ефикасен срещу синапа, дивата ряпа, кучето грозде, татула и др. В дози от 400 до 600 г се използува при доматите (разсадни и от семе), пипера, фъстъците, тютюна, картофите, памука, соята, различните тиквени. Внася се  след сеитбата или след разсаждането, но винаги преди поникваnе на плевелите. Лехите с тютюнев разсад се третират двукратно – 400 г препарат се внася върху подготвените за засяване лехи и 500-600 г върху торовата покривка.

Дуал

Емулсионен концентрат с 500 г/л ак. в. Освен самостоятелно се използува и в комбинации (смесени или фабрично получени) с други хербициди (атразин, афалон, паторан, зенкор, прометрин и др.). Дуалът е ефективен главно срещу едногодишни житни плевели (кокошо просо, кощрява, ръвно просо) u някои двусемеделни (шир, лобода, звездица, тученица и др. ). Използува се при царевицата, памука, картофите, фасула, соята, доматите, пипера, слънчогледа, фъстъците, лука, зелето, люцерната, като се внася непосредствено след сеитбата и преди разсаждането в дози 300- 400 ml/дка в зависимост от механичния състав на почвата.

Зенкор

Намокрим прах със 70% ак. в. Унищожава повечето едногодишни житни и някои двусемеиелни плевели. Използва се за борба срещу стелещия се щир в посевите на царевицата в доза 50-60 г чрез насочено пръскане в основата на растенията, когато те са развили по 6-10 листа. Старата люцерна се третира по време на покоя в доза 80-100 г. При доматите се внася двукратно по 50-75 г преди и 15-20 дни след разсаждането, когато доматите са се прихванали.

Ласо

(ласагрин). Емулсия с 48% ак. в. унищожава добре кокошото просо, кощрявата и някои двусемеделни видове (лайка, галинзога, великденче, черно куче грозде и др.). употребява се при царевица, соя, слънчоглед, памук, фъстъци, сусам, главесто зеле, картофи, малини, касис, ягоди, нахут, бакла и др. В дози 300-500 ml. Внася се след сеитбата преди поникването на културите и плевелите.

Паторан

Бял намокрим прах с 50% ак. в. Унищожава повечето от едногодишните двусемеделни и част от едногодишните житни плевели. Препоръчва се при картофи, царевица, фасул, тютюн, соя, фъстъcи, моркови, памук, лен, слънчоглед и др. в дози от 300 до 600 г. Внася се непосредствено след сеитбата или засаждаnето. По-често се използува в комбинация с хербицидите ласо, дуалрамрод, за да се подобри действието срещу едногодишните житни плевели.

Плаиавин

Намокрим прах със 75% ак. в. Унищожава повечето едногодишни житни и двусемеделни плевели. Употребява се при памук, соя, фъстъци, грах, фасул, слънчоглед, дини, краставици, домати, зеле, лук, ягоди, тютюн. Използува се в дози от 50 до 75 г ак. в. при по-леките почви и от 100 до 150 г. ак. в. при по-тежките. Срок на внасяне – от 2-3 седмици до 2-3 дни преди разсаждането или засяването на културите със заравяне в почвата на 2-4 см.

Прометрин

(полизин 50, гезагард 50, гезагард 80, кампарол 80). Бял намокрим прах, в повечето от препаратите с 50% ак. в. унищожава много едногодишни двусемеделни и някои житни плевели. Употребява се при памук, слънчоглед, картофи, моркови, грах, бакла, целина, магданоз, фъстъци, нахут и др. Използва се в дози от  200 до 300 г от 50 %-овия препарат непосредствено след сеитбата на културите. По-често се прилага в комбинации с рамрад, ласо и дуал, за да се подобри противожитното действие.

Раундъп

Концентриран воден разтвор. Унищожава повечето едногодишни и многогодишни двусемеделни и житни плевели. Използува се в дози от 250 до 500 г. ак. в. по време на вегетацията на плевелите на свободни от културните растения площи и в трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове и лозя ), като се внимава да не попада върху листата и зелените части на културните растения

Симазин

(хербазин 50, гезатоп 50) . Намокрим прах с 50% ак. в. Унищожава едногодишните двусемеделни и житни плевели. Използува се при царевицата, ягодите, малините, касиса в дози до 300 г, при овощните (ябълки, круши след 4-ата година в дози 600-1000 г, дюлите и прасковите до 500 г) и лозата 800-1000 г. Внася се рано през пролетта преди поникването на плевелите.

 

Трефлан

(агрифлан 24) , концентрирана емулсия с 24% ак. в. Унищожава по-добре едногодишните житни плевели ( кокошо просо, кощрява, метлица, овсига ) и някои двусемеделни (бяла куча лобода, обикновен щир, звездица, тученица и др. ), но по-голяма част от тях (синап, дива ряпа, черно куче грозде, расопас и др. ) са устойчиви. Употребява се при памука, фасула, соята, морковите, разсадните домати, пипера, слънчогледа, фъстъците, главестото зеле и др. в дози от 200 до 450 ml. Внася се преди сеитбата или разсаждането на културите и веднага се размесва с почвата. Особено чувствителни към трефлана са цвеклото, царевицата, спанакът, картофите и овесът, което налага предпазни мерки при третиране на съседните култури.

Шприц-хормит

(диконирт). Натриева сол на 2,4-Д с 85% ак. в. Унищожава главно едногодишните и надземните органи на многогодишните двусемеделни плевели. Употребява се в посевите на зимните житни култури, царевицата, овощните насаждения  и за унищожаване на плевелите в необработваеми площи. При житните култури се използва в дози 120 – 200 г при температура на въздуха над 15ºС и фаза братене за пшеницатаи ечемика и от 2-ри 3-ти до 6-7-ми лист на царевицата.