Растителна защита

За да има ефект от пръскането на различните земеделски култури, земеделските производители трябва да спазват следните правила:

• земеделските производители трябва да приготвят правилно разтворите като спазват указаните дози на препаратите за растителна защита;

• използваните пръскачки трябва да имат изправни дюзи, които да разпръскват приготвения рязтвор на фини като мъгла капчици така, че да се покрият напълно напръсканите растителни части без да се оливат;

• пръскането трябва да става сутрин или привечер. Не се прави пръскане в горещо и сухо време, защото голяма част от препарата не попада върху третираните растения, а отлита нагоре, а тази част от него, която попадне върху листата изсъхва бързо и може да причини пригори;

• да не се пръска, ако в разстояние на по-малко от 2 часа ще завали дъжд;

• да не се пръска във ветровито време, защото вятъра отнася работния разтвор и земеделските култури не могат напръскат правилно;

• да не се пръска в студено време , когато температурата на въздуха е под 0 0С е защото работния разтвор замръзва и не може да окаже своето въздействие;

• по време на цъфтежа на земеделските култури, особено на овощните дървета, да се пръска с препарати, които са безопасни и толерантни към пчелите и полезната ентомофауна;

• последното пръскане на земеделските култури трябва да се направи не по-късно от 3-4 седмици преди прибирането на реколтата, за да има време реколтата да се освободи от полепналите по нея отровни вещества.