Растителна защита

Pithium spp. и Fusarium spp. са почвени патогени. Те нападат царевицата от периода на покълнване до фаза 3-и лист (фенофаза 10-13). Предизвикват загниване и непоникване на семената. В по-късна фаза предиз­викват поява на тъмнокафяви, мокри петна, които бързо се разрастват и водят до загива­не на растенията.

В резултат на това посеви­те поникват неравномерно и са със слаб рас­теж. Болестта гниене на семената и пониците (Pithium spp. и Fusarium spp.) се среща основно в години със студена, дъждовна пролет и симптомите са по-силно проявени на почви с висока влаж­ност.

Как можем да се борим с болестта гниене на семената и пониците при царевицата (Pithium spp. и Fusarium spp.)

Превантивните мерки включват сеитбообръщение (за намаляване на запаса от Pithium) и осигуряване на добра почвена структура. Почвените гъби нападат предим­но изтощени и слабо покълнали посеви. По­ради това срокът на засяване не трябва да е много рано напролет. Трябва да се използват устойчиви сортове или третирани семена.

Борбата с болестта гниене на семената и пониците при царевицата (Pithium spp. и Fusarium spp.) се води , чрез третиране на семената с препарат, чието активно вещество е едно от изброените - карбоксин, тритиконазол , тирам или каптан.