Растителна защита

Лозарство - растителна защита. Всичко за лозарството.

По лозата може да се срещнат много неприятели, които нападат и други културни растения. Между тях са:
Лозов стригач – доста едър бръмбар, който обитава необработваните земи около лозето. Там си устройва ходове. Прерязва върховете на младите леторасти, които събира на топка и внася в ходовете.
Цигарджия- дребен хоботеи бръмбар, който напада пъпките, листата и ресите. Женският бръмбар прегризва листните дръжки и като завяхнат листата, завива ги на пури, в гънките иа които снася яйцата си.
Турски лозов хоботиик -появява се рано през пролетта и прегризва докарващите пъпки и съвсем младите леторасти. През деня се крие и появата, а нощем излиза и се храни.
Сив царевичен хоботник – среща се в цвекло-производителните райони, където от цвеклото преминава и върху лозята. Появява се рано през пролетта и прегризва странично младите леторасти.
Мъхнат бръмбар -разпространен е в цялата страна. Той се появява рано през пролетта. Храни се с цветовете иа диви растения. При суха пролет, когато липсва цъфтяща дива растителност, мъхнатият бръмбар напада масово лозите. Отначало той изгризва пъпките, а по-късно напада младите леторасти и листа. По време иа цъфтежа преминава върху ресите и изяжда напълно цветчетата. Привечер напуска растението и се укрива в почвата , , където прекарва до заранта. В нашата страна това насекомо развива едно поколение.
В младите, новозасадени лозя може да се срещнат също царевичен торник и обикновен телен червей.
Изброените, както и други някои неприятели са в състояние понякога да нанесат сериозни повреди по лозовото растение. Необходимо е при нападение на някои от тях да се потърси съдействие от агроном по растителна защита.