Растителна защита

Лозарство - растителна защита. Всичко за лозарството.

Лозовият акар е малко, почти невидимо с просто око паяче. Toй презимува като възрастна форма в пукнатините на старата кора по рамената на главината. Тук се струпват по няколко до стотици акари. През пролетта, когато средните дневни температури достигнат около 15°С, те напускат скривалището си и се придвижват към младите леторасти, от които се хранят, като смучат сок, а по-късно преминават върху листата и ресите (гроздовете).
Нападнатата част от летораста потъмнява и се покрива с тъмнокафяв пъпчив налеп. Кората в основата на летораста се напуква плитко. Силно нападнатите леторасти стават крехки, чупливи и може да загинат, а по-слабо нападнатите изостават в развитието си и добиват закържавял вид.
Лозовият акар причинява силни повреди по ресите и гроздовете преди омекването на зърната. Нападнатите реси силно изресяват или пък изсъхват. Чепките на гроздовете почерняват, стават крехки и лесно се чупят. По ципата на нападнатите зърна се образуват ръждиво-кафяви петна, които при узряването добиват мръсен цвят. По листата акарът също предизвиква характерни повреди. Той предпочита младите листа. Цветът на мястото, където е убоден листът и е смукан сок, се променя в бледо-жълт, а по-късно листът се некротизира.

Каква борба може да се води с лозовия акар

За борба с лозовия акар може да се използват няколко химични препарата. Късно през есента или рано напролет, преди напълването, главините се пръскат с 2-3% динозол. Добре е преди третирането главините да се почистят от сухите листа и пръстта и старата кора да се остърже. При пръскането трябва да се облеят добре с разтвор рамената на главините, стъблата и кордоните на асмите. През вегетационния период срещу лозовия акар се използват препаратите анимерт 101 в концентрация 0.1%. килакар – 0.1%, тиозол – 0.8% и др. Първото пръскане се извършва, когато летораслите достигнат 10-15см височина. В този момент акарите са напуснали зимните си скривалища и се намират в основата на младите леторасти. Второто пръскане се прави след 15 дни. Когато пръскането съвпадне с третирането срещу маната , избраният препарат може да се прибави към бордолезовия разтвор или разтвора от трецин или купроцин, но в момента на пръскането. Комбинираният разтвор има малка трайност и трябва бързо да се употреби.