Растителна защита

Фиев зърнояд (Bruchus rufimanus) Неприятелят фиев зърнояд - Bruchus rufimanus е повсеместно разпространен. Възрастното насекомо е с продълговато черно тяло с дължина 3,5-5мм. Страните на преднегръда са с къс, ясно изразен зъб. Тялото на неприятеля фиев зърнояд - Bruchus rufimanus е покрито с тъмни и светли космици, на преднегръда има белезникаво, продълговато петно.

Яйцето е с продълговатоовална форма, жълто-зеленикаво. Ларвата на неприятеля фиев зърнояд - Bruchus rufimanus е бяла до жълтеникавобяла с дължина 5-6мм. Какавидата е жълтеникаво-бяла.

Неприятелят фиев зърнояд - Bruchus rufimanus развива едно поколение годишно. Зимува като възрастно насекомо в семената от фий, в растителни остатъци, понякога и в почвата. Женските снасят яйца по зелените чушки. Ларвите прогризват чушката , влизат в семената, и там завършват развитието си. Преди какавидиране те изгризват кръгли отвори под семенната обвивка, през които излитат възрастните бръмбари.

Борба с неприятеля фиев зърнояд - Bruchus rufimanus

Борба с неприятеля се води,чрез използване на здрави семена за посев. Своевременно прибиране и овършаване на реколтата, след което сламата да се използва за фураж на селскостопанските животни. Извършване на дълбока обработка на почвата.