Растителна защита

Грахова листна въшка - Acyrthosiphon pisi',,,0,0);" ><strong class=Грахова листна въшка - Acyrthosiphon pisi" align="left" title="Грахова листна въшка - Acyrthosiphon pisi" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Неприятелят грахова листна въшка - Acyrthosiphon pisi е повсеместно разпространен. Безкрилите, партеногенетични женски и крилатите, партеногенетични женски са зелени на цвят. В началото на вегетационния период се срещат и червено оцветени екземпляри. Дължината на тялото на безкрилите женски е 4-5мм, а на крилатите-5 ,5мм. Яйцето е продълговато-овално, черно на цват. Неприятелят грахова листна въшка - Acyrthosiphon pisi зимува като яйце и възрастна ларва по многогодишни, бобови треви и главно по люцерна. Половите форми, безкрилите партеногенетични женски и крилатите мъжки се сре¬щат съвместно до късна есен.

Неприятелят грахова листна въшка - Acyrthosiphon pisi може да развие от 18 до 22 поколения годишно. По фасула образува малки колонии по долната страна на връхните листа, цветовете, връхните части на стъблата и бобовете. При масово намножаване нанася силна вреда в началото на цъфтежа. Нападнатите растения изостават в развитието си, закържавяват, връхните листа силно издребняват и се завиват надолу. Цветовете окапват и бобовете остават по-дребни.

Вредата, която неприятеля грахова листна въшка - Acyrthosiphon pisi нанася по фасула, зависи от времето на засяване и от плътността на въшката, от числеността на паразитоидите и хищниците и метеорологичните условия. Освен пряката вреда, която нанася по фасула, граховата листна въшка е вектор на редица вирусни заболявания

.

Борба с неприятеля грахова листна въшка - Acyrthosiphon pisi

Необходима е пространствена изолация от 0,5 до 1км от многогодишни бобови култури. По възможност трябва да се прави по-ранна сеитба. Обследване на посевите за установяване плътността на нападение от листни въшки. Инсектицидни третирания се провеждат при 20% нападна¬ти растения.