бобова огневка (соев молец) - Etiella zinckenella е повсеместно разпространен. Въз­растното насекомо е пеперуда с размери 21-26мм." />

Бобова огневка (соев молец) - Etiella zinckenella - Agro-CONSULTANT.net

Растителна защита

Etiella zinckenella)',,,0,0);" >Бобова огневка - <strong class=соев молец (Etiella zinckenella)" align="left" title="Бобова огневка - соев молец (Etiella zinckenella)" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Видът бобова огневка (соев молец) - Etiella zinckenella е повсеместно разпространен. Въз­растното насекомо е пеперуда с размери 21-26 мм. Предните крила са жълти или сиво-кафяви, с бяла надлъжна ивица към върха и оранжево петно в основата. Задните крила са светлосиви с ресни и напречни линии.

Яйце­то е овално-продълговато, белезникаво, с мрежеста структура. Гъсеницата варира по цвят от сиво-зелено до червено-кафяво. Зимува като напълно развита гъсеница в коп­ринен пашкул в почвата. Огневката има две поколения и частично трето. Гъсеницата нагризва зелените зърна. Пеперудите летят към края на май. Първото поколение се развива през май-юли, а второто-през август-септември.

Борбата с неприятеля бобова огневка (соев молец) - Etiella zinckenella се води, като се спазват следните мероприятия:

- дълбока оран на площите;

- ранна сеитба;

- пространствена изолация между едногодиш­ни и многогодишни бобови култури.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Agro-CONSULTANT.net