соев молец) - Etiella zinckenella" />

Растителна защита

соев молец (Etiella zinckenella)',,,0,0);" >Бобова огневка - соев молец (Etiella zinckenella)Видът бобова огневка (соев молец) - Etiella zinckenella е повсеместно разпространен. Въз­растното насекомо е пеперуда с размери 21-26 мм. Предните крила са жълти или сиво-кафяви , с бяла надлъжна ивица към върха и оранжево петно в основата. Задните крила са светлосиви с ресни и напречни линии.

Яйце­то е овално-продълговато, белезникаво, с мрежеста структура. Гъсеницата варира по цвят от сиво-зелено до червено-кафяво. Зимува като напълно развита гъсеница в коп­ринен пашкул в почвата. Огневката има две поколения и частично трето. Гъсеницата нагризва зелените зърна. Пеперудите летят към края на май. Първото поколение се развива през май-юли, а второто-през август-септември.

Борбата с неприятеля бобова огневка (соев молец) - Etiella zinckenella се води, като се спазват следните мероприятия:

- дълбока оран на площите;

- ранна сеитба;

- пространствена изолация между едногодиш­ни и многогодишни бобови култури.