Растителна защита

Тъмната грахова листозавивачка - Laspeyresia nigricanaТъмната грахова листозавивачка - Laspeyresia nigricana е повсеместно разпространена. Възрастната пеперуда достига до 17 мм. Предните крила са светло- или маслиненокафяви с дребни, белезникави петънца. Задните крила при женските са кафяви, а при мъжките по-светли с кафяв край. Яйцето е овално, с мрежест хорион, бяло до жълтеникаво. Гъсеницата е жълтеникава. Зимува като гъсеница в почвата на дълбочина 2-4см в копринен пашкул.

Видът тъмна грахова листозавивачка - Laspeyresia nigricana развива едно поколение годишно. Пеперудите летят по време на цъфтежа на граха. Гъсениците се вгризват в чушките през шевовете и унищожават семената.

Добрата растителнозащитна практика изисква да се извършва:

- ранна сеитба;

- своевременно прибиране и овършаване на реколтата;

- унищожаване на растителните остатъци след вършитбата;

- дълбока оран;

- осигуряване на пространствена изолация между посевите с грах и фий.