Растителна защита

Паяжинообразуващи акари Tetranychus urticaeПаяжинообразуващите акари Tetranychus urticae и Tetranychus turkestani са многоядни неприятели, които са повсеместно разпространени. Женските акари имат овално-яйцевидно тяло, с размер 4-5мм. Акарите имат две форми-зимна и лятна. Зимните форми са оцветени керемиденочервено, а летните-жълтеникаво-зелено с две по-тъмни петна.

Паяжинообразуващи акари Tetranychus turkestaniМъжките акари са по-дребни от женските, с дължина до 3,5мм. Задният край на тялото е заострен. Яйцата на паяжинообразуващите акари са сферични, белезникави, почти прозрачни. Ларвите и нимфите са белезникави до жълто-зеленикави, овални. Паяжинообразуващите акари зимуват като оплодени женски, събрани по много заедно под растителните остатъци, в процепите на оранжериите и в почвата. Напролет със затопляне на времето презимувалите женски паяжинообразуващите акари напускат зимните убежища и преминават по плевелната растителност, в синорите около пътищата и напоителните канали.

Вредят всички подвижни форми. От плевелите преминават върху фасула, като заселват долната страна на листата, предимно в местата между централния нерв и страничните жилки, като изпридат паяжина , под която се хранят. В местата на хранене се образуват дребни, белезникави петна, които при висока плътност на акара се сливат, листата пожълтяват и опадат. Намножаването на акарите се благоприятства от сухо и топло време.