Растителна защита

Заболяването фузариоза по семената, пониците и младите растения на соята е широко разпространено и се причинява от почвени многоядни гъби от род Fusarim. Семената не покълнват при сил­на зараза, често кълновете остават в почва­та, силно са деформирани и се покриват с различно обагрен от бяло до черевеникаво-виолетов мицел на патогена.

Растенията, ко­ито се развиват от такива кълнове, изостават в развитието си, закържавяват и загиват, без да дадат семена. Понякога по котиледоните се формират кафяви петна, подобни на тези от бактерии, но при влага язвите се покриват с мицел и спороношение на гъбата, което обхваща и растежния връх.

Болестта фузариоза по семената, пониците и мла­дите растения на соята се развива във влажно време , при посеви, засети на места с некачествена обработка на почвата, при твърде ранна се­итба, несъобразена с климатичните изисква­ния на сорта и района.

Борба с болестта фузариоза по семената, пониците и мла­дите растения на соята

Сеитбата на соята трябва да се извършва в оптималния за района срок и на добре обработени почви. Използвайте препарати със следните активни вещества за обеззаразяване на се­мената - каптан, тирам.