Растителна защита

Болестта фузарийно увяхване по соята се причинява се от почвени гъби от същия род, които се развиват в проводящата систе­ма (трахеомикози). Болните растения лесно се отскубват, корените са кафяви и изгнили. При старите растения листата им изсъхват и окапват, при напречен разрез стъблата им са кафяво оцветени , изпълнени с мицелни влак­на.

Соевият храст постепенно увяхва. Обик­новено такива растения не формират бобове или те са недоразвити и неосеменени. Патогените се запазват в болните растителни ос­татъци в почвата.

Борба с болестта фузарийно увяхване по соята

Сеитбата на соята трябва да се извърши в оптимални за района срок и гъстота, на добре обработени почви. Други мероприятия за борба с болестта фузарийно увяхване по соята са унищожаване на растителните ос­татъци и използване на здрави семена.