Растителна защита

Семеделите се покриват с червеникавокафяви рани и язви, стъблата и листните дръжки са с червеникаво-кафяви елипсовидни петна , които обхващат пръстеновидно стъблото и го пречупват. Болните растения са сухи и се открояват от здравите и зелени соеви храсти. В края на вегетацията стъблата се покриват с точковидни, подредени в ивици дребни, плодни тела, видими с просто око.

Те са или разположени като тегелчета по дължината на стъблото, или като облак на елипсоидни кръгове. Върху повърхността на бобовете се формират плодни тела. Семе¬ната са сбръчкани, недоразвити и без кълняемост.В случаите, когато растенията са нормално осеменени, външно семената не се отличават от здравите, но при покълнване мицелът на гъбата може да се открие под фор¬ма на пелена между двата семедела.

Рак по стъблата и пригор по бобовете и стъблата се причинява от два вида гъби, които се пренасят със семената на соята, запазват се в почвата с растителните остатъци, зимуват като плодни тела и запазват жизнеността си до 10 г. Борбата с причинителите на това заболяване е трудна поради биологичната им особеност. Препоръчва се използване на здрави семена за посев, устойчиви сортове, сеитбообращения, унищожаване на растителните остатъци, обеззаразяване на семената и третиране с фунгициди през вегетацията.