Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Из Бюлетин 16 за растителна

защита на БАБХ Пловдив, издаден на 20 ноември 2015 г.

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

Обикновен житен  бегач /Zabrus tenebrioides/

обикновен житен бегачФенологично развитие: от “втори-четвърти лист” до “начало на братене”. Праг  на   икономическа вредност от поникване до братене: 3бр/кв.м. Вредителят напада пшеницата, ечемика и някои  плевелни житни култури. Бръмбарите снасят яйцата си на дълбочина до 5 см., като предпочитат заплевелени с пирей места. Ларвите правят дълбоки  ходове в почвата близо до растенията. Хранят се нощем, като нагризват кълновете, сдъвкват листата и изсмукват сока, като оставят неповредена само нерватурата. Такива листа  придобиват кафяв цвят и приличат на “дреб от кълчища”. При  мека  зима неприятеля продължава да се  храни  и под снежната покривка.

От  извършените обследвания до момента плътността остава под ПИВ, констатирани са само единични повреди на площи с монокултурно отглеждане. Химичната борба срещу ларвите е  най-ефикасна, когато се провежда през есента.

Да се  подбират с предимство инсектициди от групата  на фосфорорганичните средства и  карбаматните ПРЗ, осигуряващи по-дълго последействие.

Разрешените пиретроидни средства не са подходящи на този етап от вегетацията и не осигуряват нужната защита на силно чувствителната фенофаза на културата.

При доказан есенен праг между фенофазите от “поникване  до братене”  е необходима химична  борба. Напомняме на производителите, че разходите и загубите от вредителя могат напълно да се избегнат с прилагането на  редовен сеитбооборот.

Обикновена полевка

Праг на  икономическа вредност: 2 активни  колонии на  дка. Фитосанитарното състояние на  засетите  площи-пшеница и ечемик е много добро. Агрометеорологичните условия бяха благоприятни за равномерното поникване и на по-късно засетите посеви. Не е регистрирано намножаване на икономически важни  болести и неприятели над  ПИВ. От извършените обследвания в посевите от пшеница и ечемик на областта констатирахме, че плътността от обикновената полевка към момента е до и малко над ПИВ. При повторки 1-2 активни  колонии  на дка, а на  площи с окопен предшественик – царевица и слънчоглед, 2-4 активни  колонии  на дка. Висока остава плътността от полевката в старите люцернови площи  в областта. Очакванията са за късно увеличение на плътността и навлизане на неприятеля във вътрешността на посевите след приключване на  активната вегетация  в люцерновите площи.

Обикновенната полевка се храни  основно със зелени растителни части, ежедневно, без да се запасява. Унищожава зелената маса в района на колониите, оголва посева на голяма площ. Размножава се от март до ноември, а при температура над 5 градуса и през зимата.

Потенциално застрашени са есенниците разположени в непосредствена близост до люцернови площи, рапица, стърнища, необработваеми  терени и канали. Затова е необходимо да се извършват редовни обследвания на посевите за своевременно установяване на  плътността на  полевката. Специално внимание да се обърне на площи заети след окопен предшественик, където по правило плътността от полевката е по-висока. При  доказана  плътност от 2 активни колонии/дка да  се третира с разрешените за употреба родентициди: а.в. алуминиев ФОСТОКСИН ПЕЛЕТИ* – 2-5  пелети/обитаем  ход;

Залагането на  отровни примамки е най-ефикасно да се извършва през  есента или   напролет до края на март. Внимание! Площното третиране е забранено! Да се вземат всички предпазни мерки за опазване на  птиците и дивеча.

Житни мухи

житна мухаПраг на  икономическа вредност: 3 бр. възрастни на кв.м; От извършените обследвания до  момента не са отчетени нападения с икономическо значение и плътност над ПИВ. Преобладаващи видове за областта са Житна стъблена, Житна тревна и Шведска муха. Излюпената ларва се вгризва в основата на централния лист на младите растения и го прегризва. Той пожълтява, изсъхва и се усуква. На този фон на повреда, останалата листна  маса остава зелена. Най-опасна е повредата от есенното поколение, по поникващите житни  посеви. Третирането трябва да е насочено срещу възрастното, преди  масово яйцеснасяне.  Химична борба  да се прилага  само  при достигнат праг на вредност. Регистрирани ПРЗ: МОСПИЛАН  20СП-15г/дка,  НУРЕЛЕ  Д  – 75мл/дка.

ТЕХНИЧЕСКИ   КУЛТУРИ РАПИЦА

Културата  се намира в много добро фитосанитарно състояние, фенофаза четвърти-шести същински лист.

Обикновена полевка

Рапицата  е много чувствителна в началните фази от развитието си след поникване до нарастване на листната маса и оформяне на  силна  розетка. Плътността от обикновената полевка към датата на наблюдение е под  ПИВ.

Да се  обърне внимание на на късно  засетите площи! При необходимост, да  се  третират  посеви, които  сега  поникват или са във фаза  3-4 листа  и височина 2-4 см.

Рапична листна  оса /Athalia colibri/

Рапична листна осаПраг на  икономическа вредност: през есента – 2-3 броя на кв.м – лъжегъсеници; Развива    три поколения годишно. Вредоносно за рапицата е третото поколение. Ларвите изгризват ямички по долната страна на листата, по-късно правят периферни нагризвания по петурата и остава само централния нерв.

От извършените обследвания в областта  плътността от лъжегъсеници е под  ПИВ.

След  поникване на културата е важно да се извърши обследване на посевите. При  установяване на първите лъжегъсеници и достигнат праг на вредност е необходима химична  борба.

Регистрирани ПРЗ:   а.в   Ламбдацихалотрин -КАРАТЕ   ЗЕОН    5   КС-15мл/дка; а.в.Циперметрин-ЦИТРИН  МАКС;  ЦИПЕРКИЛ 500  ЕК-в  доза 5мл/дка; а.в.  Хлорпирифос+бетацифлутрин  -ПИРИНЕКС    СЮПРИЙМ  3В-60мл/дка;

Рапична стъблена  бълха /Psylliodes chrysocephala/

Праг на  икономическа вредност: 2 броя възрастни/кв.м във фенофаза “поникване”;  -4 бр възрастни/кв.м.във фенофаза „разтворен 3-9-ти лист“.

От извършените обследвания в областта отчитаме  плътност   под  ПИВ. Неприятелят е блестящ, синьо-черен бръмбар с големина 3-4 мм. Развива едно  поколение годишно и зимува като яйце, ларва и възрастно насекомо. Вреди като нагризва малки отвори по листата, стъблата и листните дръжки. При по-голяма плътност са в състояние за няколко дни да унищожат  посева.

Регистрирани ПРЗ: а.в. Циперметрин- ЦИТРИН  МАКС и ЦИПЕРКИЛ 500ЕК-в доза 5мл/дка; а.в.Тауфлувалинат МАВРИК 2Ф – 20мл/дка; а.в  Алфациперметрин  МАГЕУС – 5г/дка; а.в. Хлорпирифос+бетацифлутрин – ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ 3В-60мл/дка;

Сухо  стъблено гниене (фомоза)

Болестта се проявява под няколко форми: * По  младите растения – първите симптоми на  болестта се  появяват от поникване до фенофаза 6-ти лист. Характерен признак на   заболяването е наличието на сивкави петна, покрити с  черни  точки върху засегнатите части /плодните тела на гъбата/.

* По  израсналите вече  растения – повреда по кореновата шийка, която некротира и се напуква. По стъблата се развиват кафяви засъхнали ивици, които могат да доведат до отмиране на  растенията през зимата или пролетта.

След поникване на културата да се извършат обследвания на посевите. При достигнат праг на вредност е необходима химична борба.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(Agro-CONSULTANT.net съветва стопаните да се абонират в областната дирекция в Пловдив на БАБХ, за да получават несъкратения вариант на бюлетините за растителна защита, в които са посочени препаратите и дозите за третиране!)


Още за растителна защита: