Растителна защита

Грахов зърнояд - Bruchus pisiВидът грахов зърнояд - Bruchus pisi е монофаг и напада само граха. Възрастното насекомо е дребно, с дължина на тялото 4-5mm, покрито със сиви космици. Покривните крила не покриват коремчето. Върху пос¬ледното коремно членче след върха на крилата има бяло кръстовидно петно. Яйцето е продълговато-овално, прозрачно, по-късно става жълто. Ларвата е бяла до кремава, с дължина до 6 mm.

Повредите от граховия зърнояд - Bruchus pisi са незначителни. Те нагризват венчелистчета, тичинки и нежните тъкани на стъблото и семената. Основна вреда нанасят ларвите. Те се изхранват с вътрешността на зърното. Проявяват кани¬бализъм и в едно зърно се развива само една ларва.

Неприятелят има едно поколение годишно и зимува като възрастно в складовете, в оронените на полето семена , под растителните остатъци и в почвата. През пролетта бръмбарите напускат местата на зимуване и се хранят с рано цъфтящи растения, след което преминават по граха. Женските снасят поединично върху шушулките на граха. От яйцето ларвата се вгризва в зърното, където продължава развитието си. Преди какавидирането ларвите прогризват отвор до външната обвивка. Какавидират в зърното по време на прибиране на граха. Възрастните насекоми излизат през кръгли отвори, а част от тях остават да зимуват в семената.

Стратегия за борба с граховия зърнояд - Bruchus pisi

Използване на здрав посевен материал е в основата на добрата растителнозащитна практика. Своевременно прибиране и овършаване на граха. Сламата и отпадъците да се използват за храна на селскостопанските животни. След прибиране на реколтата извършване на дълбока обработка на почвата.

Борбата на полето е насочена срещу възрастното насекомо. Извършват се две или три третирания, като първото е в началото на цъфтежа на граха при наличие на 2 бръм-бара/м2, 10 броя/100 замаха с ентомологичен сак или 10 броя/100 растения при градинския грах. Следващите третирания се провеждат 7-8 дни едно след друго. При полския грах третиране се провежда при наличие на два броя насекоми/5 откоса (1 м2). Ползвайте препарати със следните активни вещества за борба с граховия зърнояд - Bruchus pisi - ламбдацихалотрин, тиодикарб, есфенвалерат.