Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Житни

Най-голямата опасност за засетите житни култури през декември е измръзването, което може да се случи при недобре вкоренилите се есенни посеви.

Въпреки че метеорологичната прогноза на НИМХ при БАН не обещава драстични студове, през декември 2015 г. се очакват дни, в които температурите ще паднат до минус 10, минус 15 градуса. Те не са фатални за житните, които издържат до минус 20, дори до минус 25 градуса. До момента закаляването на растенията се движеше плавно и в техните тъкани вече са се натрупали разтворими захари, които са жизнено важни за зимоустойчивостта. В същото време надземната маса има ограничен растеж за сметка на развитието на кореновата система, което също е важно условие за презимуване.

Ледената кора действа пагубно на растенията, но пък от друга страна метеоролозите обещават сняг между 10-и и 15 декември, а после и около 21-и и 25-и.

В складовете, където се съхранява зърнената реколта, трябва да се наблюдава за вредители – гъгрици, молци и други складови неприятели. Температурата в тях се регулира да е 10-12 градуса, а при нужда се пол­зват препарати за обеззаразяване.

Зеленчуци 

Полските зеленчуци вече са прибрани, но ако има несвършена работа, тя може да продължи, когато дните са спокойни и сравнително слънчеви. Ако през ноември не сте изчистили полето от кочаните на късното зеле, ако не сте освободили почвата от растителните остатъци, трябва да го направите при всеки удобен за работа ден. В противен случай ще дадете шанс на вредителите – почвообитаващи паразити, телени червеи, листни въшки и други, да презимуват и напролет да развият нови поколения.

Тези, които смятат да отглеждат разсади за ранно производство, трябва да започнат зареждането на парниците и покритите култивационни съоръжения с оборски тор.

В бла­гоприятните за работа дни е добре да се приготви почвената смес, която ще се ползва за разсаждане, от равни части чимо­ва пръст и обгорял оборски тор с прибавка на речен пясък.

През този месец се извършва предзимно засяване на салатите директно на избраното място без предварително отглеждане на разсад. Правят се лехи на 25 см разстояние една от друга за главестата салата и на 30 см – за марулята. Напролет, когато поникнат, растенията ще се разредят.

Магданозът също се засява през този месец, като се оформят браздички на 15-на см една от друга.

Морковите се засяват също в плитки браздички, но на по-малки разстояния – 10-12 сантиметра. Те са студоустойчиви и ако се засеят предзимно, реколтата от тях ще е готова 10 дни по-рано в сравнение с пролетната. Семенцата се засяват на 2 см при по-тежките почви и на 3 см дълбочина при по-леките. Правят се тирове, широки около 1.50 м и върху тях през 30-35 см се образуват по 4 реда, в които се поставят семената. През май морковите ще са готови за прибиране.

Овощни

Практики в овощните насаждения през декември може и да няма, ако през ноември сте извършили всичко необходимо. Но, тъй като те не са малко, вероятно част от тях овощарите са оставили за декември. Особено важна е растителната защита в градините.

Старата и напукана кора на дръвчетата в овощната градина се изстъргва с телена четка, а стъблата на младите дръвчета се обвиват с хартия или се намазват с репеленти, които отблъскват зайците и гризачите.

През този месец продължава засаждането на овощните дръвчета, като преобладаващото мнение на овощарите е, че есенното засаждане е за предпочитане пред пролетното. Тo се прекратява око­ло 15 дни преди да започнат по-големи студове.

В овощните градини се извършва есенната оран, с която се заравят окапалите листа и по този начин се игнорира заразата от болести по тях. Заорават се и торовете – органични и минерални.

При извършването на есенната оран не трябва да се допуска накъртването на почвата на буци, защото неравната повърхност предполага откриването на дебелите корени на овошките и излагането им на зимните студове и мразове. Затова се налага извършването на оранта да става в първите дни на ноември и да се правят обработки за изравняване на повърхността.

Към края на листопада прасковите се пръскат с двупроцентов бордолезов разтвор срещу болестта “къдравост”, а стволовете на дърветата се мажат с варно мляко. И при прасковите старата и напукана кора се изстъргва с твърда четка, а стъблата на младите дръвчета се обвиват с хартия или се намазват с репеленти, които отблъскват зайците и гризачите.

Ягодоплодните храсти (малини, къпини, френско грозде и др.) може да се засаждат през целия ноември, но колкото по-рано-толкова по-добре. Корените им се разполагат сравнително плитко, където температурните условия не са така благоприятни, както в по-дълбоките слоеве, и до настъпването на големите студове те трябва поне малко да нараснат.

Ягодите, особено новозасадените, са изложени на опасността от повреди поради ниски зимни температури. Тази беда може да се избегне, ако преди настъпването на трайното застудяване ги покриете със слама или богат на слама оборски тор. Преди това е полезно да загърлите растенията и да притъпчете леко почвата, за да избегнете изтеглянето на корените на повърхността.

За набавянето на калеми за пролетно присаждане на овощни дръвчета и лози декември е подходящ момент. Може и по-късно, но зимните студове затрудняват тази работа. Случва се и пролетното затопляне да настъпи по-рано, сокодвижението да започне, а това не е подходящият момент за отрязване на калеми. През декември по-лесно се осигурява и правилното им съхранение.

Лозя 

Лозята вече са в пълен покой. Ако по някаква причина не е извършена дълбоката оран, в началото на месеца това трябва да стане колкото може по-скоро. Едновременно с това се внасят и заорават оборския тор, фосфорните и калиевите торове. Старите лози се торят през 3-5 години. Торът се внася в почвата, като се изкопават канавки през ред на дълбочина 30 и повече сантиметра. Следващия път това се прави в другите междуредия. За целта е необходимо да отбележите по някакъв начин наторените редове, така че да не повторите.

Съхраняваното грозде в прясно състояние подлежи на постоянен контрол през месеца. При добри грижи и правилни условия, то може да остане свежо и до Коледа.

Трябва колкото е възможно по-рано през месеца да приключи загребването на лозята, ако по някаква причина не приключило през ноември.

Риголването на площите за пролетно засаждане на нови лозя може да продължи през целия месец, стига времето да позволява. Риголването трябва да приключи два месеца преди засаждането, за да се уплътни достатъчно почвата.

През месеца може да се събират резници за директно вкореняване и за приготвяне на калеми за облагородяване. За малки нужди се съхраняват заровени в леко влажен пясък до около 10 см височина от основата им, навързани на снопчета. Не разчитайте на паметта си – на всяко снопче привържете и етикет с името на сорта.

Животни

Въпреки че през декември паша вече няма, животните трябва да се извеждат на разходка, за да се поддържа тонуса им.

Движението е изключително полезно за бременните крави и овце.

Овцевъдите съобразяват заплождането на овцете с Великден, така че за празника агнетата да не са нито прекалено малки, нито прекалено подраснали. През 2016 г. православният Великден се пада на 1 май. Така можем да предположим, че най-масовото раждане е заложено да бъде през февруари.

В този месец и до раждането на бременните овце трябва да се дава висококачествен фураж, чиято хранителна стойност е с 25 на сто по-висока от обичайната. Сеното е най-добрата храна за тях. Недопустима е употребата дори и на малки количества развален фураж, защото той може да стане причина за аборти. Трябва да се огледа внимателно царевичакът, защото е възможно от късните хибриди да е прибран недостатъчно сух и при влажни условия, което е причина за бързото му мухлясване.

Стопаните, които са заплодили животните още през август, през декември трябва да осигурят условия за нормално раждане. Това означава чисто мястото за агнене, постлано със суха слама, достатъчно осветление, остригване и почистване на замърсената вълна, варосване на стените.

При раждането, което протича за около 30 минути, най-напред се появява околоплодният мехур, който не бива да се пука. След това се подават първо предните крайници на агънцето, после главата. Пъпната връв се къса обикновено сама, но ако това не се случи, се отрязва на 7-8 см от корема, а краят ѝ се дезинфекцира с йод.

След час до час и половина плацентата пада, а ако това не се случи трябва да се търси помощта на ветеринарен лекар.

Другото важно нещо, което се следи при раждането е новороденото да засуче от коластрата, която му дава много ценни вещества.

При небременните животни – крави, телета, овце трябва да се следи температурата в помещенията. Оптималната топлина за овцете и дзвиските е 12 градуса, за кравите – 15, за агнетата и телетата – 18, а за свинете и птиците 18-21. При ниски температури млечната продуктивност на млекодайните животни намалява, намалява и прирастът на угояваните животни, разходът на фураж нараства. Обяснението е, че голяма част от поетата храна служи за поддържане на телесната температура на животните, вместо за формиране на продукция.

Пчели

Пчелните семейства вече са навлезли в с зимния период на тяхното съществуване. Образували кълбо, пчелите сякаш не са заинтересовани от външните условия. За да е наясно със състоянието на пчелите в кошера, добрият пчелар прави прослушване на семейството.

За целта поставя единия край на гъвкав гумен маркуч с дължина около 1-1,5 м. в отвора, а другия се доближава до ухото. Почуква по корпуса на кошера и … слуша. Шумът предизвиква реакцията на пчелите и те издават звук. Майсторите пчелари обясняват, че има пет вида звуци.

При почукване звукът се усилва, след което затихва бързо и постепенно = всичко в семейството е наред; през 3 – 15 сек. се долавя пищящ звук, издаван от отделни пчели = наличие на нозематоза – нобходима е консултация с ветеринар; постоянно пищене = наличие на гнилцово заболяване; постоянен, висок, разногласен звук, открояват се отделни „тъжни“ звуци = най-вероятно семейството е осиротяло – необходимо е да се вземат мерки за обединяване с друго семейство звукът е завишен и затихва много бавно = хранителните запаси са на привършване – необходимо е да се придадат пити с мед или инвертиран сироп.

 

За да се различат нюансите на тези звуци, се иска доста опит и практика. През декември пчелите правят и очистителните облитания, които са много важни. При тях те се освобождават от натрупаните в дебелото им черво остатъци от храна. Очистителните облитания пчелите извършват в топли зимни дни, обикновено при темепратури около 12 С. Същевременно те се стремят да изнесат навън падналите по дъното на кошера трупове на умрели пчели, восъчни капачета, кристалчета с мед и други отпадъци.

 

(Agro-CONSULTANT.net съветва стопаните да се абонират в областната дирекция в Пловдив на БАБХ, за да получават несъкратения вариант на бюлетините за растителна защита, в които са посочени препаратите и дозите за третиране!)
Още за растителна защита: