Растителна защита

Плодова корогризачка (мъжки) - <strong class=Adoxophyes orana" align="left" title="Плодова корогризачка (мъжки) - Adoxophyes orana" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Плодовата корогризачка - Adoxophyes orana се отнася към многоядните видове и в годините на градация нанася значителни повреди по ябълки, круши и дюли.

Неприятелят плодова корогризачка - Adoxophyes orana развива две поколения годишно. Зимуват гъсениците от втора възраст в плътно, бяло, паяжиново пашкулче, закрепено за грапавата кора близо до пъпките, в разклоненията на клоните, в пукнатините на кората по ствола на дърветата и др. Те се активизират рано през пролетта. Хранят се с вътрешността на пъпките, с цветовете и младите листа, които слепват с паяжина или сгъват надлъжно по централния нерв. Нагризват и завръзите, които с нарастването си се деформират.

Плодова корогризачка (гъсеница)- Adoxophyes oranaГъсениците на плодовата корогризачка - Adoxophyes orana се развиват продължително време, от края на март- началото на април до средата на май и през юни. Летежът на пеперудите от презимувалото поколение започва през третата десетдневка на май с максимум средата на юни. Женските пеперуди снасят яйцата си на купчинки върху горната и долна повърхност на листата от два до седем дни след излитането. Яйцата се развиват от 5 до 18 дни в зависимост от температурните условия.Плодова корогризачка (яйца)- <strong class=Adoxophyes orana" align="left" title="Плодова корогризачка (яйца)- Adoxophyes orana" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />

Младите гъсенички на плодовата корогризачка - Adoxophyes orana се разпълзяват бързо. Укриват се по долната страна на листата, където около централния нерв и по-дебелите жилки на листата изплитат бяла паяжинка, под която се хранят. След това слепват няколко листа с паяжина или нагризват кората и част от плодовото месо на ябълките, скрити под лист, закрепен за плода. Началото на летеж на пеперудите от новото поколение започва в началото на август и продължава до края на септември. В години с прохладно лято, летежът започва през втората десетдневка на август и продължава до средата на октомври. Гъсеничките от второто поколение причиняват т.н. „есенни повреди". Те изгризват малки , , кръгли отвори, които през периода на съхранение на плодовете са входни отвори за причинители на болести.

Динамиката на летеж и периодите на градация на този вредител се проследяват със феромонови уловки. Уловките се поставят всяка година на едно и също място, на височина 1,5-1,8 метра от повърхността на земята в двата края на градината при малки насаждения и по 1 уловка на всеки 10 дка при по-големи площи. При ежегодно и регулярно отчитане на броя уловени пеперуди, могат правилно да бъдат определени периодите на градация на неприятеля и да се проведат съответните третирания за намаляване на неговата численост. Емпирично е установено, че при улов на средно 40 пеперуди на 1 уловка за една седмица, повредите от неприятеля са под прага на икономическа вредност.