Растителна защита

Кафявоивичеста или върбова листозавивачка - Pandemis heparana',,,0,0);" ><strong class=Кафявоивичеста или върбова листозавивачка - Pandemis heparana" align="left" title="Кафявоивичеста или върбова листозавивачка - Pandemis heparana" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Видът кафявоивичеста или върбова листозавивачка - Pandemis heparana развива две поколения годишно. Зимува като гъсеница от първа-втора въраст в продълговати паяжинови пашкулчета прикрепени към сухите люспи на пъпките, в основата на късите плодни клонки, под напуканата кора и др.

pandemis heparana_larva.jpg','Кафявоивичеста или върбова листозавивачка (гъсеница)- Pandemis heparana',,,0,0);" >pandemis heparana_larva_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Кафявоивичеста или върбова листозавивачка (гъсеница)- Pandemis heparana" align="right" title="Кафявоивичеста или върбова листозавивачка (гъсеница)- Pandemis heparana" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: right;" />Презимувалите гъсеници възобновяват храненето си рано през пролетта, края на март, началото на април и се хранят със съдържанието на набъбналите пъпки. По-късно се прехвърлят на младите листа, цветовете и завръзите. Развитието им продължава обикновено до края на май. В зависимост от температурните условия през конкретната година началото на летеж на пеперудите се наблюдава от средата на май и продължава до средата на юни. Женските пеперуди започват яйцеснасянето два-три дни след имагинирането. Ембрионалното развитие протича за 7-12 дни. Гъсениците на кафявоивичестата или върбова листозавивачка - Pandemis heparana от първо поколение се изхранват , също както и гъсениците на плодовата корогризачка по долната страна на листата, скрити под паяжинка, като изгризват само долния епидермис и паренхимата, без да засягат горния епидермис.

Гъсениците втора-пета възраст се хранят между два слепени листа,чиято повърхност могат да унищожат почти напълно. Повреждат и плодовете като изгризват част от кората и плодовото месо, обикновено скрити под лист, закрепен с паяжина към плода на ябълката и крушата. Изхранването на гъсениците на кафявоивичестата или върбова листозавивачка - Pandemis heparana продължава до началото на август. Летежът на второто поколение се наблюдава през втората половина на август до края на септември. Излюпените гъсенички от това поколение се хранят до средата на октомври - началото на ноември.