Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

ТРАЙНИ   НАСАЖДЕНИЯ

 

В трайните насаждения през невегетационния период  е необходимо да се извършат   комплекс  от  профилактични   растително – защитни   и агротехнически мероприятия, за  намаляване степента на  нападение от болести, неприятели и подготвят  културите  за предстоящия зимен покой. Основни мероприятия през този  период са:

Есенна обработка на  почвата

ябълкова градина през зиматаМеждуредията при трайните насаждения се изорават на 20-25 см дълбочина и окопават на 8-10 см в близост до ствола на дърветата. С обработката се  заорават и частично унищожават различни зимуващи стадии  от икономически важни  неприятели: плодови и листни оси, черешова муха, част от възрастните на хоботници, цигарджия, мъхнат бръмбар и др. Ускорява се  минерализацията на листната маса и се ограничава инфекционният фон от различни фитопатогенни причинители: струпясване  по ябълката и крушата, червени  листни петна  по  сливата, бяла  ръжда  по костилковите, гномониоза по кайсията и други.

Обработките се извършват последни, след  приключване на всички механични агротехнически мероприятия.

Оздравителна и фитосанитарна резитба

резитбаИзрязване, изнасяне и изгаряне  на  всички закържавели, изсъхнали дървета, клони  с признаци на поражения от: корояди, дървесинояди,  бактериално изсъхване и други болести и неприятели.

Отстраняване на всички  мумифицирани плодове, източници  на  зараза от:  кафяво  гниене, загиване завързите по дюлата, бадемов семеяд.

Есенно-зимният сезон  е  най-подходящият период за изрязване и  изгаряне на  зимуващите гнезда от Златозадка и Бяла овощна пеперуда, яйчни купчинки на Гъботворка, както и яйчни пръстенчета на Пръстенотворка. Задължително е по-големите отрези по клоните  след  резитбите да се запечатат с блажна боя или овощарски мехлем, към които да се прибави медсъдържащ фунгицид. Старата и напукана кора по ствола и дебелите клони на овощните видове да се остьргва, без да се засяга ликото. Там зимуват различните стадии  на плодовите червеи, ябълковата стькленка, кръгломиниращият молец, крушовата бълха, гъботворката и някои видове акари. Остъргването се прави с тъп нож, а отпадъците се събират и се изгарят.

Ягодоплодни култури

През есента се  натрупва зараза от бели и червени листни петна по ягодата. Патогените поразяват листната маса и дръжки. Необходимо е болните части да се изрязват и унищожават. Всички  окапали листа  на ягоди, малини, касис се събират и закопават в почвата. При малините се изрязват и изгарят всички  стъбла и издънки нападнати от малиновия агрилус, малиновия молец, дидимелата и др.

варосани дръвчетаВаросване стволовете на дърветата

Стъблата и дебелите скелетни клони се варосват със смес от 2,5 кг.гасена вар  и 0,5 кг. син камък. Практиката предпазва от измръзване и  поражения от лишеи  и мъхове.

Предпазване от гризачи

За предпазване на  младите дърветата от гризачи стъблата им се  обвиват с велпапе, мрежа или други материали. Може да се използва продукта АРБИНОЛ  Б  ( акт. вещество Битрекс)  в  доза 2л./дка / 1-6  л.  за 1000  фиданки / с които се  намазват  стъблата на  дърветата при  дебелина на слоя 1 мм.

Маркиране на  всички дървета или  лозички заболели от бактериален рак

Нападнатите дървета или главини  се  отстраняват последни, като  режещите  инструменти задължително се  дезинфекцират след   всеки отрез  с  0,5% калиев перманганат, 70% спирт  или 1:4 натриев хипохлорид.

Късно есенни РЗ  мероприятия в трайните култури

Третиранията през невегетационния период се извършват в период след листопад и след  преминаване на  студовете до набъбване на  пъпките. Те са насочени срещу  зимуващите стадии  на причинителите на някои болести и неприятели.

Срещу Кръдравост по  прасковата, Сачмянка , Ранно кафяво гниене, Бактериален  пригор по  костилковите и Мехурки по сливата  след настъпване на 70-80% листопад, при всички  костилкови овощни  видове да се извършва късно  есенно третиране с БОРДОЛЕЗОВ р-р  – 2%;  ФУНГУРАН ОН  50ВП  – 110-200г/дка; ШАМПИОН  ВП  – 300г/дка; БОРДО  МИКС 20ВП  – 375-500г/дка; ТИРАМ  80ВГ  – 0.3%и  др.

Срещу Антракноза  и Дидимела по  малината и касиса  са регистрирани:  ФУНГУРАН ОН  50  ВП  – 200  – 300г/дка  и  БОРДО МИКС 20ВП  – 375-500г/дка. Срещу Къдравост ,Сачмянка , Бактериален пригор по   прасковата може да се прилагат още:  БОРДО МИКС  20ВП  – 375  – 500г/дка;   ШАМПИОН ВП – 0.3%; ФУНГУРАН ОН  50  ВП – 0.15%; ТИРАМ 80ВГ-03%;  САНКОЦЕБ 80ВП  – 0.3%;  ДИТАН  М-45  – 0.3%.

В ябълковите и крушови  насаждания с регистрирано силно  нападение през вегетацията от  струпясване се  препоръчва пръскане непосредствено преди  или в началото на  листопада с  карбамид  5  -7%  разтвор. Важно условие е доброто покритие с разтвора на окапалата листна  маса. Амидната форма на  азота в  карбамида създава  благоприятна среда  за  развитие на полезните микроорганизми и ускорява процесите на гниене  на листата, като по този  начин  ограничава хранителната среда, в която  зимуват патогените- струпясване по ябълка и круша, бяла ръжда  по череша и вишна, сиви и кафяви петна по круша. Така  се  намалява заразата  от  струпясване за следващата година,  а карбамидът се  включва и с ролята си на азотен тор.

Късните есенни третирания  в  трайните  насаждения,  да   се извеждат в тихи и слънчеви дни, при   температура на  въздуха над  5°С и скорост на  вятъра до  2-3м/секунда. Да  се работи с оптимален работен разтвор от  100-120л/дка, осигуряващ  пълно обливане на  дърветата. Да  се подбират дюзи на разпръсквачите с размер 2мм.

Огнен пригор по  овощните култури  Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al

Болестта има  голямо  иконимическо значение по семковите овощни  видове круша, дюля и ябълка. Бактерията презимува в раковините, образувани по  клоните  и стволовете на  дърветата. През зимните месеци болестта се открива сравнително лесно,  поради наличието в короните на неопадали листа  и куковидно извити леторасти. При по-внимателен  оглед   на дървесината се откриват язвени повреди – хлътване на болна  тъкан и напукване на границата със здрава. През пролетта върху раковините се образува бактериален ексудат, който се разнася от пчели, листни въшки, птици, вятър, дъжд и при резитба чрез инструменти, замърсени ръце и др.

Фитосанитарните мероприятия през този период включват:

* изрязване на всички  засъхнали клони с листата и плодовете и тяхното задължително изгаряне на място

* болната дървесина на  заразените  дървета се изрязва на  20-50 см  под  границата между  болната  и здравата тъкан

* инструментите след  всеки отрез се обеззаразяват с  10% белина или  спирт  за горене разреден с вода в съотношение 3:1.

* раните от  резитбата се  замазват с  бял  латекс към който  се  добавя 1% разтвор на шампион или бордолезов разтвор.

* при  50%  листопад  е  задължително  есенно пръскане на нападнатите насаждения с  БОРДОЛЕЗОВ р-р – 2%; БОРДО МИКС  20ВП  – 375-500г/дка; ;  ФУНГУРАН ОН  50  ВП-110-500 г/дка  и  др.

Обикновена крушова бълха  /Psylla pyri/

Праг на  икономическа вредност: 1 възрастно на 8-10 торбести клонки. Крушовата бълха е основен неприятел по културата. Неприятелят отделя обилна медена роса, по която се развиват вторично чернилни гъбички. При масово намножаване предизвиква изтощаване и загиване на крушовите дървета.

Късното есенно пръскане срещу възрастното на обикновената крушова листна бълха има за цел да намали зимуващата популация преди масовото преминаване по местата на зимуване. Приложено правилно, третирането може да ограничи повредите от неприятеля през следващата вегетация.

Пръскането срещу обикновената крушова бълха засяга и популацията на възрастното на Крушовия пъпкопробивач.

Борбата е ефикасна само ако се проведе срещу възрастните насекоми преди яйцеснасяне, поради скрития начин  на развитие на ларвите. Да се работи с един  от регистрираните инсектициди.

Пръскането с пиретроидни средства трябва да се провежда в топли дни, при температура на въздуха около 10°С.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ  КУЛТУРИ

Чеснова муха /Suillia lurida/

Във фенофаза “втори-трети лист” на културата да се извършат 2-3 последователни пръскания през 8-10 дни. Към работният разтвор, да се прибавя прилепител. Важно условие за качественото опръскване  е доброто навлажняване  на почвената повърхност. Да се   работи в топли и тихи дни, когато мухата лети активно. Да се избират площи, които са включени в рамките на  2-3 годишно  сеитбообращение, като  се избягват тежките  преовлажнени почви и се използва здрав посадъчен материал. Торенето на чесновите посеви да става само с минерални торове. Не се препоръчва внасянето на оборски тор, който стимулира намножаването  на  неприятеля.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(Agro-CONSULTANT.net съветва стопаните да се абонират в областната дирекция в Пловдив на БАБХ, за да получават несъкратения вариант на бюлетините за растителна защита, в които са посочени препаратите и дозите за третиране!)
Още за растителна защита: