Неоникотиноидите са сравнително нов клас инсектициди, синтезирани в последните десетилетия на ХХ век. Представляват изкуствени аналози на никотина, за който е известно, че е природен пестицид,

но се различават от него с по-високата си устойчивост в околната среда и по-силно изразен токсичен ефект.  Тези инсектициди по структура и механизъм на действие са сходни  с  никотиноидите  (никотин,  картап)  и  са  ново  поколение  пестициди,  поради  което  са получили наименованието "неоникотиноиди".  Те  притежават контактно и стомашно действие, действат на централната нервна система на насекомите, но към бозайниците проявяват по-слаба токсичност.

Неоникотиноидите  са  сред  най-широко  използваните  в  света  инсектициди,  но  напоследък употребата на някои  съединения  от този клас е била ограничена в някои държави, дължащо се на възможната връзка на тяхното прилагане със  Синдрома на празния кошер  (Colony Collapse Disorder),  въпреки,  че  не  са  налични  безспорни  научни доказателства,  потвърждаващи  тази причинно – следствена връзка. Понастоящем неоникотиноидите се рекламират и продават в над 100  държави  по  света,  най-вече  в  САЩ,  Великобритания  и  други  европейски  и  азиатски държави.  

    Групата  на  неоникотиновите  инсектициди  включва:  acetamiprid,  clothianidin,  dinotefuran, imidacloprid, nitenpyram, thiacloprid, thiamethoxam.

Неоникотиноидите променят гените на пчелите

Контактът на пчелите с опасните инсектициди, наречени никотиноиди, променят гените им. Това показват резултатите от ново проучване, направено от учените в Университета Нотингам. Изследваният им показали, че има връзка между намаляването на пчелната популация и инсектицидите, за които Европейската комисия наложи забрана от декември тази година.

Научното изследване, което е публикувано в списанието PLOS One, поддържа становището на комисията, че трите некотиноида са виновни за масовото измиране на пчелните семейства.

Това е първото комплексно изследване, в което са били проучени промените в генома на пчелите под влиянието на неоникотиноидите, сред които е и забраненият имидаклоприд. Изпитанията са били направени под ръководството на д-р Рейнард Стогер от катедрата по биологични науки в Университета Нотингам в естествената среда на обитание на пчелите.

Инсектицидите изтребват не само пчелите, но и плодовите мушици

Оказало се, че дори минимални количества от този инсектицид са в състояние да повлияят върху генома на пчелите. На личинките им били нужни два пъти повече усилия, за да активират гените, които участват в разпада на токсините от препаратите.  Променени, под въздействието на химикалите, били и гените, които регулират енергията, нужна за работата на клетките.  Всички тези промени съкращават живота на пчелите и на плодовите мушици, като в повечето случаи ларвите им изобщо не могат да се развият до възрастни насекоми.