Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Устойчиви на болести сортове ябълки.

Селекцията непрекъснато работи за създаване на устойчиви на болести сортове от различните овощни видове. За съжаление качеството на

плодовете не винаги е право пропорционално на устойчивостта им към болести. Все пак има създадени сортове, които са устойчиви поне на една или няколко от икономически важните болести.

Ако ви предстои засаждане на ябълкови дръвчета, а искате да пръскате по-малко изберете устойчиви на струпясване сортове. Такива са Прима, Либърти, Флорина и Джонафрий.

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ ЗАРАЗЯВАНИЯ

При засаждане на дръвчетата се подбират места с добър въздушен дренаж. Чрез разстоянията на засаждане, формирането на короните и резитбата, също може да се ограничи заразяването от струпясване. Условията на отглеждане трябва да са такива , че да създават добро огряване на цялата корона.