Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Приготвяне на процентни разтвори с препарати за растителна защита.

Дозирането на препаратите и приготвянето на работния разтвор е едно от най-важните условия за правилното действие на пестицидите.

 

Преди започване на работа е необходимо внимателно да се прочете етикетът на препарата, който съдържа информация за дозата или концентрацията му, начин на приложение, а някои производители дават и разхода на работен разтвор на 1 дка, което улеснява стопаните.

 Когато се използват течни и гранулирани препарати, резервоарът на пръскачката се напълва до половината с вода, след което се прибавя необходимото количество препарат и се допълва догоре. През цялото време бъркалката на пръскачката трябва да работи.

При използване на прахообразни продукти необходимото количество препарат се разбърква с вода в отделен съд. Приготвеният разтвор се излива в напълнения до половината с вода резервоар, след което се допълва догоре.

 От голямо значение за добрия ефект от действието на препаратите е правилното изчисляване на необходимото количество препарат, което трябва да се сложи в пръскачката. Когато дозата на препарата е дадена в грамове на декар или в милилитри на декар, необходимото количество се изчислява лесно, като имате предвид колко декара покрива пръскачката. Ако обаче е дадена концентрацията на препарата, трябва да се има предвид следното:

 

  • Изпитването на препаратите се извършва от Национална служба по растителна защита, карантина и агрохимия на база100 л работен разтвор на 1 дка.

 

  • Когато използвания разтвор е по-малко от 100 л, трябва да се запази количеството препарат за 100 л {т.е., ако регистрираната доза е 0,15 на сто, а пръскачката ще работи с 60 л вода на дка, трябва да се използват 0,15 л препарат на дка}.

 

  • Когато работния разтвор надвишава 100 л, количеството препарат се изчислява, като се умножи концентрацията по разхода на вода за 1 дка и се раздели на 100 (например, за да се приготви 0,15 на сто разтвор при разход 120 л на дка, се пресмята 0,15 х 120:100 = 0,18 л препарат).

 

  • За точно дозиране на препаратите да се използват само мерителни колби или лъжици.

 

Винаги да се работи с предпазни очила, маска, гумени ръкавици или друго защитно облекло!!!!

За улеснение на любителите, които сами приготвят работните разтвори с пестициди за пръскане на зеленчукови растения и овошки, предлагаме таблица с процентни разтвори:

 

Prigotviane procenten raztvor