Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.При работа с пестициди пазете здравето си!.

 . Не пийте и не пушете, когато работите с пестициди.

. Задължително използвайте работно облекло, ръкавици и маска за

лице.

. След работа щателно измивайте ръцете и лицето си и изплаквайте устата с чиста вода.

. Съдовете използвани за приготвяне на работните разтвори, както и опаковките от препарати не се използват за никакви други нужди.

АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО:

Практиката туби или други опаковки от пестициди да се ползват за вода , мляко и нафта е абсолютно забранена! Спазвайте я за да не навредите на своето и на здравето на близките си!