Мероприятия в овощната градина.

Кафявото гниене е икономически една от най-важните болести по овощните дървета. Напада всички костилкови овощни

видове, а също така трънка, ябълка, круша. Особено силни повреди нанася на сливата.

Ранното кафяво гниене при влажно време през пролетта причинява големи поражения върху цветните пъпки, цветовете и плодните клонки, а в някои години при силно нападение може да причини напълно компрометиране на реколтата при чувствителни сливови сортове.

Ранното кафяво гниене най-напред се проявява под формата на т.н. опожаряване на цветовете. Рано напролет по венчелистчетата се появяват разрастващи се петна, които поразяват цвета, вследствие на което цветовете загниват и засъхват. При благоприятни условия болестта се разпростира върху клонките, по които се образуват раковини със смолотечение. По-късно заразата се пренася върху младите завързи и листата в резултат, на което те изсъхват и дървото има вид на опожарено.

Проявите на късното кафяво гниене се изразяват с появата на закръглено кафяво петно по плода, което се разраства бързо и обхваща целия плод. Голяма част от нападнатите плодове остават  по клоните на дърветата, където засъхват и се мумифицират.     Ранното и късното кафяво гниене нанасят големи щети на сливопроизводството у нас, тъй като един от основните сортове, който е най-широко разпространен - Стенлей е силно чувствителен. От наши изследвания  в Опитната станция  в Дряново силно чувствителни на кафяво гниене се оказаха сортовете Зелена ренклода, Президент, Тулеу грас, Тулеу тимпуриу, Алтанова ренклода, Блюфри, Ажанска. Толерантни на тази болест са сортовете Габровска, Невена, Кюстендилска синя слива, Стринава.

Степента на проява на болестта при чувствителните сортове се определя от количеството на заразата, която презимува в градината по дърветата и под тях. За това едно от основните мероприятия за борба с кафявото гниене е изрязването и отстраняването на заразените клонки до здрава тъкан, а също така събирането и унищожаването на мумифицираните плодове. Болестта се развива най-често на влажни и непроветриви места и в силно сгъстени овощни градини. Следователно при създаването на нови насаждения трябва да се подбират проветриви места, а в овощната градина да се извършва редовна резитба за просветляване на короната. Дърветата да не се засаждат на малки разстояния.

При чувствителните на ранно кафяво гниене сливови сортове и наличие на благоприятни условия за развитието на болестта добър ефект има пръскането непосредствено преди цъфтежа, през периода на цъфтежа  и след прецъфтяването. Могат да се използват някои от следните фунгициди: Систан супер  - 0,04%, Скор - 0,02%,  Топсин М- 0,1%. Добър ефект има есенното третиране с 1% бордолезов разтвор, когато са окапали ¾ от листата, както и зимно пръскане с 2% бордолезов разтвор.

За борба с късното кафяво гниене се използват същите препарати като началото на третиранията се съобразява с появата на болестта. Интервалът на пръсканията е 10-15 дни. Ако падне градушка през летните месеци веднага след това трябва да се извърши пръскане, тъй като раните благоприятстват развитието на кафявото гниене. При сухо лято и липса на признаци на късното кафяво гниене не е нужно да се извършват пръскания с препарати.

Препоръчаните фунгициди за сливата са подходящи за борба срещу  кафявото гниене и при други овощни видове, чувствителни на тази болест като кайсия, череша, вишна, праскова и дюля.

 

Доцент д-р Н. Маринова , Проф.дсн И. Витанова / Опитна станция Дряново