Растително защитни мероприятия в овощната градина.Препарати при семковите овошки.

 

Фунгицидите за борба с болестите, които са посочени при костилковите видове важат и за семковите – ябълки, круши, дюли. При болни от огнен пригор

дръвчета с предимство се използват медните средства – Купроцин супер М, Шампион, Фунгуран, Бордолезов разтвори други в посочените при костилковите дози.

ОСОБЕНОСТ ПРИ ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ СОРТОВЕ

При сортове ябълки чувствителни на брашнеста мана се използват системни средства, като Топсин М – 10 г, Скор 250 ЕК – 2 мл, и други.

Дозите са за 10 литра вода. При хладно време срещу струпясването по ябълки и круши най-подходящ е Хорус 50 ВГ в доза 4,5 г за 10 литра вода, който действа и при по-ниски температури.

ПРЕДИ ПРЪСКАНЕТО

При болни от брашнеста мана ябълки и огнен пригор ябълки и круши, преди да напръскате дръвчетата изрежете всички болни клони и клонки до здрава тъкан. Изнесете ги от градината и ги изгорете.