Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Борба с бялата ръжда по черешата. Първото нещо, което трябва да направите наесен срещу бялата ръжда по черешите е дълбоко да заорете опадалите листа , в

които презимува гъбата. Ако това не е възможно, тогава старателно ги съберете и изгорете извън насаждението.

Мерките продължават напролет

Рано напролет срещу първичната инфекция може да комбинирате пръскането, като използвате препарати, които действат и на ранното кафяво гниене, което е другият бич за черешата и вишнята.

Подходящи фунгициди срещу бяла ръжда за пролетните пръскания са Делан 700 ВДГ – 5 г, Фоликур 250 ЕВ – 4 мл и др, Флинт Макс - 30 г/дка и др. Дозите са за 10 л вода.