Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Шарката по сливата не се лекува. Шарката е една от най-вредоносните вирусни болести по сливата и е причина за изкореняване на ценният български сорт Кюстнендилска синя слива.

Най-типична за тази болест са пръстеновидните хлоротични петна. Плодовете на болните ръстения съща се повреждат като по тях се наблюдават бразди и пръстени, които могат да бъдат както повърхностни, така и в плодовото месо. Нападнатите плодове узряват преждевременно и опадват 2-3 седмици преди редовната беритба. Те са с влошени вкусови качества и негодни за консумация.

РЕНКЛОДИТЕ СА ЧУВСТВИТЕЛНИ НА ШАРКА

Най-чувстителен на шарка по сливата е сорта Едра зелена ренклода , от който е дървото на нашия читател. При него се наблюдава и изсъхване на отделни клони, а заразените дървета загиват за 3-5 години.

При вирусно болни дръвчета профилактиката е решаваща.

 Вирусът причиняващ шарка по сливата не се лекува с никакви средства, затова нападнатите чувствителни сортове трябва да се изкореняват. Устойчиви и толерантни към болестта са сортовете Стенлей, Ана Шпет, Ажанска, Жълта едра слива, Алтанова ренклода, Тулео Тимпуриу, чачанска найболя и др.

ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ЗАРАЗЯВАНЕ

Преносители на вируса на шарката по сливата са листните въшки, затова с тях трябва да се води редовна борба през вегетацията на дръвчетата.