Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Подгответе зърнобазите и складовете за новата реколта!. Разрешени

препарати за извършване на дезинсекция и фумигация

Агенцията по храните предупреждава зърнопроизводителите, че е крайно време да подготвят складовата база за новата реколта, чиято жътва предстои. Ето и предписанията, които експертите дават:

През периода трябва да се подготви и почисти наличната складова база за съхранение на предстоящата зърнена реколта. Това мероприятие включва:

- Механично почистване на складовете, силозите, навесите, площадките за зърно, зърнопочистващите машини, сушилните и други съоражения за остатъци от миналогодишно зърно, източници на зараза от складови неприятели /гъгрици , молци, зърнови бръмбари, брашнояди др.

– Провеждане на влажна и аерозолна дезинсекция, след което складовете се затварят плътно и престояват 48 часа. Дезактивацията /проветряването/ продължава 20 дни.

-Фумигация на складирано зърно от миналата реколта при наличие на складови неприятели. 

Разрешени продукти за влажна дезинсекция а.в. ДЕЛТАМЕТРИН – ДЕЦИС 2.5ЕК -1 мл/кв.м площ при разход на работен р-р 0.5-1л/кв.м; а.в. ПИРИМИФОС-МЕТИЛ – *АКТЕЛИК 50 ЕК- 0.2% при разход на работен р-р 0.5 л/кв.м, карантинен срок 10 дни; а.в ХЛОРПИРИФОС-МЕТИЛ-*РЕЛДАН 40ЕК-0.25% при разход на работен р-р 0.5 л/кв.м; а.в АЛФАЦИПЕРМЕТРИН -ФЕНДОНА 60 СК- 0.15% при разход 0.5л/кв.м раб.р-р.

Разрешени продукти за аерозолна дезинсекция а.в АЛУМИНИЕВ ФОСФИД *ФОСТОКСИН 10 таблетки/1т зърно; *ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН – 10 таблетки/1т зърно; КУИКФОС-10 таблетки/1т зърно; ТЕКФОС – 10таблетки/1т зърно, а.в МАГНЕЗИЕВ ФОСФИД -*МАГТОКСИН плочки/ленти-1 плоча/25 куб.м и др. Експозиция: 3 денонощия при температура на зърното над 20С, 5 денонощия при температура 15-20С, 7 денонощия при температура 10-15С. Купът със зърното да се покрие с полиетилен. Фумигираното зърно може да се използва след 45 дни.

Обеззаразяването на складовете, силозите и фумигацията на зърното да се извършва от лицензирани фирми. Третираните помещения да се маркират с предупредителни знаци. Доставянето на зърното от новата реколта да се съобразява с карантинния срок на използвания продукт.