Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина. Жилкова некроза при доматите. През последните няколко години реколтата от домати полско производство масово пропада от заболяването жилкова некроза.

Болестта

започвада се развива от върха на растението с нагърчване на връхните листа, които придобиват жълтеникав цвят, а нерватурата им най-често почернява. По-късно по връхната част на стъблото и листните дръжки се образуват големи некротични петна в резултат на което растенията започват да изсъхват от към върха. Плодовете, които са образувани до този момент стават като сварени с вдлъбнати участъци по тях. Дори да узреят такива плодове са негодни за консумация , защото проводящите съдове в тях са вдървесинени и също имат кафяв до черен цвят.

Заболяването е вирусно и се причинява от щам на краставично-мозаечния вирус. Заразяването става чрез пренасяне на вируса от листните въшки. Ето защо в години като настоящата, с благоприятни условия за развитието на листните въшки и подценяване на вредната им дейност, жилковата некроза е в състояние да компрометира изцяло реколтата от домати.

За да предпазим доматите от жилковата некроза е необходимо преди всичко да се води борба с преносителя на това вирусно заболяване – листните въшки. Затова наред с химичните третирания срещу другите болести при доматите трябва да не допускаме заселване и развитие на вектора, който пренася вирусите. При установяване наличие на листни въшки в посевите с домати към фунгицидните разтвори трябва да се прибавят и контактни или системно действащи афициди за борба с тях. С тази цел могат да се използват Биская 240 ОД – 0,06%, Би 58 – 0,1%, Моспилан 20 СП – 0,0125% и др. При употребата на тези инсектициди трябва задължително да се съобразите с техните карантинни срокове.Освен с химичната борба насочена срещу въшките при отглеждане на доматите трябва да се прилагат и всички агротехнически мерки, които предотвратяват опасността от развитие на жилковата некроза. Посевите и ивиците край тях трябва да са чисти от плевели, по възможност да се спазва пространствена изолация от тиквови и бобови култури, както и своевремено да се унищожават единични болни растения.