Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.При кисели почви калцият не се усвоява.

 

За разлика от другите елементи калцият служи не само за храна на растенията, но е най-важен за съхраняване на почвеното плодородие и за

подобряване на съхранението на плодовете. Положителната реакция на растенията, като повишаване на добива след внасяне на калций е резултат от много процеси - физически, химически и биологически фактори.

ВАРУВАНЕТО ПОДОБРЯВА УСВОЯВАНЕТО НА КАЛЦИЯ

Отглеждането на овощни дръвчета на кисели почви и успешно само, ако се прилага варуване. Ако това не се прави растенията реагират на вкислените почви , като проявяват повече или по-малко изразени симптоми на увреждания - забавяне на растежа на отделни растения (в началото на малки участъци), понижаване на добива, некачествени плодове нетрайни за съхранение и често негодни за консумация.