Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Зеленчуците страдат от оранжерийна белокрилка, мани и гниене. И на полето, и в

оранжерии експертите по растителна защита от БАБХ отчитат вредна дейност на оранжерийната белокрилка , която при смучене на сока от листата отделя т.нар. „медена роса“. В нея се развиват гъби. Да се третира с Ланат 25 ВП – 0.1%, Адмирал 10 ЕК – 0.05%, Актара 25 ВГ – 0.03% или друг препарат.

Срещу цикада, която напада семейство Картофови (домати, пипер, патладжан, картофи) да се извърши трето площно пръскане с Моспилан 20 СП – 25 гр./дка, Газел 25 гр./дка или друг. Борбата срещу цикадата въздейства и срещу листните въшки и трипса по зеленчуковите.

Кубинска мана по краставиците е установена в района на Асеновград. Препоръчват се Алиет флаш 0.3%, Верита ВГ 0.15%, Ридомил Голд МЦ 68 ВГ – 250 гр./дка, Куадрис 25 СК – 0.075% или с друг препарат.

Пръскането срещу картофена мана заздравява плодовете

Има завишен инфекциозен фон в Пловдивска област и от картофена мана по домати, полско производство. Необходимо е да се прилагат системни фунгициди през 8-10 дни до пълното стопиране на болестта. След овладяване на заразата да се премине към контактни фунгициди.

Сивото гниене по доматите се причинява от сапрофитна гъба, която напада растенията главно през рани, нанесени от градушки или силни дъждове. Гъбата предизвиква кафяви петна, които се покриват със сив налеп и растението загива. По плодовете се появяват белезникави пръстенчета. Болестта засяга цветовете. Необходимо е почвите да не се преовлажняват, да се избягва дъждуването, заразените растения да се отскубват и изнасят. Да се използват Арвак 50 ВГ – 150-200 гр./дка, Куадрис 25 СК 0.075% или друг.

Брашнеста мана по тиквовите – краставици, тиквички, тикви – се проявява като бял-кремав налеп от горната страна на листата. Могат да се използват препарати Байфидан 250 ЕК – 0.02%, Вивандо 25 мл/дка, Флинт Макс ВГ 20 г/дка или друг.