Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Излюпва се второто поколение на гроздовите молци.

 

В края на юни и началото на юли се излюпват гъсениците на гроздовите молци от второто поколение. Те повреждат зърната, които имат

големина колкото грахово зърно.

Молците повреждат зърната при ранните сортове, които са започнали да зазряват, като ги оплитат с паяджина.

Лозята и асмите , които са разположени в по-ниските места се нападат по-силно отколкото тези, които са разположени по склоновете.

Лозите, които са по-зашумени и при които има по-висока влажност са по-застрашени от намножаването на този неприятел.

При нападение от 10-12 гъсеници на 100 грозда при десертните лозя и 15-20 гъсеници на 100 грозда при винените сортове, трябва да се извежда химична борба с молците.

Петър Кръстев

етикети: гроздови молци второ поколение излюпване