Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Борбата срещу второ поколение на сливовия плодов червей продължава. Пеперудите от второто поколение на сливовия плодов червей летят през юни-юли. Установен е летеж , яйцеснасяне и

излюпване в страната. Повредите при средноранните и късни сортове сливи могат да достигнат до 70%.

Излюпените гъсеници се вгризват в плодовете много бързо, затова пръскайте навреме. Ако се забавите гъсениците се вгризват в плода и дълбаят ходове към дръжката - това причинява по-късното окапване на плодовете на земята, където гъсениците се доразвиват.

Използвайте един от следните инсектициди: Агрия 1050, Дурсбан 4Е, Релдан, Суми алфа, Алфагард и други. Пръскането се повтаря след 12-15 дни с един от посочените препарати.

Плътността на червея може да се намали и с редовно окопаване между дърветата и събиране на окапалите плодове, но това не е достатъчно за цялостно опазване от червясване на плодовете.