Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Ябълките искат пръскане и през юли.  Ябълковият плодов червей продължава да застрашава плодовете. При топло и сухо лято , на каквото сме свидетели сега и силно нападение, повредите

могат да стигнат 90-95% .

Летежът на второто поколение на враг №1 при ябълката започна последната деседневка на юни - началото на юли, понякога той е разтеглен и продължава до октомври.

Най-късно до първата половина на юли във всички райони ще трябва да се изведе първо пръскане срещу второто поколение на ябълков плодов червей. Това трябва да стане преди гъсениците да се вгризат в плода.

Препоръчително е да се използват инсектициди с по-дълъг карантинен срок като Дурсбан 4 ЕК , Нуреле Дурсбан , Ламбада 5ЕК и др. Тези инсектициди имат карантинен срок от 2 до 3 седмици. Пиретроидите не са подходящи за пръскане при високи температури на въздуха.

Петър Кръстев

етикети: ябълки пръскане юли