Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Мини по листата. Лошото е , че когато забележим мини по листата вече е късно и нищо не може да се направи. Миниращите молци вредят понякога така силно, че короната на дървото през

август може да стане «ажурна». Миниращите молци снасят яйцата си по листата, а излюпените гъсеници веднага се вгризват под кожицата на листа. Всеки молец има любимо растение и почерк. При ябълката са установени 21 вида, по крушата – 14, по дюлята – 8 листоминиращи молци.

Кръгло миниращиямолец има най-голямо значение у нас. Има 3-4 поколения. Отначало мината изглежда като светлокафява точка по горната страна на листата. С развитието на гъсеницата тя се разширява и се получават спираловидни ходове, които изглеждат като концентрични кръгли петна. Долната им страна е белезникава. При силно нападение обезлиства дърветата през вегетацията. Напада предимно ябълката и дюлята, но се среща и по крушата, черешата и вишната.

Ябълковият миниращ листов молец е разпространен навсякъде в страната. Напада ябълката, крушата, дюлята, черешата и вишната. Гъсениците се вгризват под епидермиса и изгризват широка и удължена галерия по дължината на жилките. Мината покафенява, а листът се изкривява. При силно нападение листата опадват. Пеперудите летят през юни и юли, август и септември. Повредите са идентични.

Борбата с молците е много трудна, тъй като ларвите на листоминиращите молци се вгризват направо под яйцата. Използват се хормонални и контактни инсектициди.