Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Зеленчуците в страната масово страдат от оранжерийна белокрилка. Оранжерийната белокрилка се среща както в оранжерии, така и на открито в цялата страна. Тя е голям полифаг и

напада домати, краставици , , пипер, салата, фасул , зеле, голям брой украсни култури и др. Вредят възрастни, ларви и нимфи, които смучат сок от листата. При храненето си отделят „медена роса”, върху която се развиват сапрофитни гъби, замърсяващи листата и плодовете и нарушаващи протичането на нормалната фотосинтеза. Първоначално по листата се появяват светли петънца, които с течение на времето се сливат. При силно нападение плодовете нарастват неравномерно и неравномерно узряват. По време на беритба се използуват инсектициди с по-къс карантинен срок и ефекта от третиранията е по-слаб. Ето защо необходимо условие при извеждането на борбата срещу белокрилката е редуването на инсектициди с различен механизъм на действие. Да се опръсква задължително долната повърхност на листата. Задължително да се спазва карантинният срок на използваните инсектициди.