Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Обеззаразете инвентара за плодовете.За да предпазите набраните плодове за съхранение от вторична инфекция, необходимо е да вземете предварителни мерки. Те се изразяват в

обеззаразяване на инвентара , в който ще ги съхранявате.

ПОДХОДЯЩ Е СИНИЯТ КАМЪК

За тази операция не ви е необходимо нещо специално, а най-обикновен син камък (меден сулфат), който всички познавате и използвате за приготвяне на бордолезов разтвор. Само, че в този случай не се налага неутрализиране на разтвора с вар. Използва се 3%-ов разтвор на син камък – 3 кг за 100 литра вода.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДЪЛБОКИ СЪДОВЕ ЗА ПОТАПЯНЕ НА КАСЕТКИТЕ

За да е удобно да работите, най-добре е да направите разтвора от син камък в голям варел – 100 литров например, в който да потапяте празните съдове – касетки, щайги и др., където ще поставите плодовете. След потапянето оставете съдовете да изсъхнат на слънце. Тази мярка е много важна за дървените касетки, защото при тях винаги може да има спори на гъби, които се запазват от предишната година. При поставяне на плодовете и при наличие на влага те са в състояние да ги заразят и плодовете ще загният.