Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. В плододаващите ягоди през есента.  През септември ягодите продължават да залагат плодни пъпки. На този епат е важно почвената повърхност да бъде чиста от плевели и почвата да е

достатъчно влагозапасена. Влагозапасеността е важна за залагането на плодни пъпки.

За да се запази насаждението в добро здравно състояние през следващата вегетация , трябва да се направят едно-две пръскане през 14 дни срещу червени и бели листни петна. Подходящи фунгициди за тази цел са Дитан ВГ- 20 г, Топсин М 70ВП – 10 г и др. Дозите са за 10 литра вода. Пръскането може да се направи и с 1% бордолезов разтвор.