Растителна защита

Черна златка - Capnodis tenebrionis LCapnodis tenebrionis L" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" width="200" />Неприятелят черна златка - Capnodis tenebrionis L е разпространен предимно в южните райони на Европа. От семковите овощни видове атакува предимно крушата и дюлята (ябълката почти не се напада от него). Неприятелят черна златка - Capnodis tenebrionis L развива едно поколение годишно в две календарни години.

Възрастното зимува в пукнатините на почвата, а ларвата в корените на растенията, където се е хранила. Неприятелят черна златка - Capnodis tenebrionis L напада предимно угнетени в развитието си дървета и особено , ако са силно засушени. Женските насекоми снасят яйцата си от юни до септември около кореновата шийка в пукнатини на кората. Излюпените ларви изгризват надлъжни хо-дове с елиптично сечение в основата на стъблото. Нападнатите дървета изсъхват и загиват.

Борба с неприятеля черна златка - Capnodis tenebrionis L

Засаждане на здрав посадъчен материал (при необходимост се налага обеззаразяване с фумиганти). При наличие на зараза установена по кореновата система, около стъблото се внасят гранулирани инсектициди. Нанесените кръгово продукти за растителна защита се инкорпорират на дълбочина 10 сантиметра (разхвърлянето им по повърхността и плиткото им заравяне не дава добър резултат).