Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. При болните дървета листопадът настъпва по-рано.  Листопадът е нормален физиологичен процес, свързан със стареенето на листата. Благодарение на него растенията се подготвят за зимата.

Листопадът не е по едно и също време не само при различните видове, но и при различните дървета от един и същи вид, и зависи от индивидуалните им особености. На срока на опадването на листата влияят възрастта и състоянието на дърветата и храстите. При младите дървета листата опадват значително по-късно, отколкото при плододаващите. При болните дървета, нападнати от различни гниения, гъбни, ракови заболявания, а така също и с механични повреди, листопадът настъпва много по-рано, отколкото при здравите.

Ако дърветата са поливани обилно през август-септември, листопадът се забавя, а това не е много добре. Дървото не се е подготвило навреме за зимата и едни ранни студове са опасни за растения с неопадали листа (възможни са пречупване на клони под тежестта на снега в резултат на широка листна повърхност , , при което се задържа повече сняг).