Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Бордолезов разтвор срещу къдравост по прасковата.  С късното есенно пръскане след листопада на костилковите овощни видове се унищожават зимуващите спори от ранно кафяво гниене,

къдравост по прасковата, бактериално изсъхване, гъбна съчмянка и др. болести.

Освен бордолезов разтвор срещу къдравост по прасковата могат да се използуват още следните фунгициди: Дитан М45 в доза 30 г; Шампион ВП – 30 г; Фунгуран ОН 50ВП – 15 г. Дозите са за 10 литра вода.

За зимното пръскане е по-подходящ 2% бордолезов разтвор, защото благодарение на варта той се задържа по-дълго време по клонките. Останалите фунгициди са ефикасни , но при по-обилни валежи се измиват по-лесно и дръвчетата остават незащитени.

Незащитените от фунгициден разтвор рани по дърветата са входни места за заразяване с къдравост по прасковата.