Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Голяма зимна педомерка. Голямата зимна педомерка е полифаг. При масова поява е сериозен неприятел по широколистните горски и овощни дървета. Има ясно изразен полов диморфизъм.

Пеперудите се появяват през октомври - ноември и снасят яйцата си. Голямата зимна педомерка зимува като яйце в основата на пъпките на младите клони. Гъсениците се появяват рано напролет и се хранят с пъпките, листата и младите плодове. През юни гъсениците какавидират в почвата, в землист пашкул на дълбочина 25 cм.

Върху числеността на популацията на голямата зимна педомерка оказват голямо влияние микроорганизмите и паразитите. Наблюдавана е масова смъртност от ядрена и цитоплазмена полиедрия.

Борбата с голямата зимна педомерка се извежда както при малката зимна педомерка. За намаляване плътността на голямата зимна педомерка могат да се използват лепливи ленти , които трябва да се поставят около стъблата на дърветата. Лентите се преглеждат редовно и се унищожават намиращите се по тях пеперуди и снесени яйца. След листопада дърветата се пръскат с РЗ масло или Акарзин в доза 300 мл на 10 литра вода.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Agro-CONSULTANT.net