Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Голяма зимна педомерка. Голямата зимна педомерка е полифаг. При масова поява е сериозен неприятел по широколистните горски и овощни дървета. Има ясно изразен полов диморфизъм.

Пеперудите се появяват през октомври - ноември и снасят яйцата си. Голямата зимна педомерка зимува като яйце в основата на пъпките на младите клони. Гъсениците се появяват рано напролет и се хранят с пъпките, листата и младите плодове. През юни гъсениците какавидират в почвата , , в землист пашкул на дълбочина 25 cм.

Върху числеността на популацията на голямата зимна педомерка оказват голямо влияние микроорганизмите и паразитите. Наблюдавана е масова смъртност от ядрена и цитоплазмена полиедрия.

Борбата с голямата зимна педомерка се извежда както при малката зимна педомерка. За намаляване плътността на голямата зимна педомерка могат да се използват лепливи ленти , които трябва да се поставят около стъблата на дърветата. Лентите се преглеждат редовно и се унищожават намиращите се по тях пеперуди и снесени яйца. След листопада дърветата се пръскат с РЗ масло или Акарзин в доза 300 мл на 10 литра вода.