Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Малкият лозов хоботник може да забави растежа на лозата.

Малкият лозов

хоботник е типичен полифаг с над 150 хранителни гостоприемника. Вреди по лозата, но напада още ягода, млади овощни дръвчета, люцерна, арония, много украсни растения от родовете Taxus, Rhododendron, Euonymus и др.

Малкият лозов хоботник има 1 поколение годишно и зимува като ларва или като възрастно.

Презимувалите възрастни се появяват през април, отначало се хранят с пъпките, а по-късно с листата и леторастите.

Яйценосният период е продължителен - от втората половина на май до септември. Отначало ларвите се хранят с мъртва органична материя , а по-късно с младите и старите корени на лозата. При висока плътност могат да предизвикат забавяне в растежа и дори загиване на младите лозички и други нападнати растения. Повредените корени лесно се нападат от гъбни фитопатогени.

Ларвите, които се излюпват през юли-август презимуват и продължават да се развиват следващата пролет до май-юни.

Няма официално регистрирани инсектициди за борба.

При установяване на повреди може да се проведе третиране срещу възрастните насекоми с контактни инсектициди. Използва се най-високата регистрирана доза.