Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.При първи признацина бяла ръжда, пръскането е задължително.

Бялата ръжда по

черешата или както още е известна червени листни петна по череша и вишня е една от икономически най-опасните болести по тези култури. Всяка година тя нанася големи щети по черешовите и вишневи дръвчета в цялата страна. Причинител на бялата ръжда е гъба, която зимува в окапалите листа. От там идва и първичната инфекция напролет, която ако не се ограничи с пръскания, заразява масово през вегетацията, особено при влажно лято.

По горната страна на листата се появяват множество дребни точици, които в началото са пурпурни, а по-късно некротират (покафеняват и прегарят). Лесно може да познаете болестта след дъжд – от високата влажност по долната страна на листата в местата на петънцата се забелязва налеп от белезникави купчинки. Подобни признаци се наблюдават още по дръжките и зелените плодове на по-чувствителните сортове, като Бинг , Наполеон, Козерска и Ламберт от черешите и Сенчеста морела от вишните.

Заразените листа започват да пожълтяват от мястото на повредата, докато пожълтеяти изсъхнат целите, след което опадват. Това става преждевременно още в средата на лятото. Подходащи фунгициди за борба с бялата ръжда по черешата са силит 40СК – 0,15%, флинт макс 75 ВГ – 0,03%, сигнум - 30 г/дка и др.