Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Листни въшки при семковите.

Влажното време даде

възможност на неприятелите тази година да се намножат в изобилие. Това особено много важи за листните въшки.

Характерни признаци и повреди по които да познаете листните въшки - запомнете ги!

Зелената ябълкова листна въшка напада не само ябълката, но и круша и дюля.

Въшките са зелени и стигат до 2 мм.Смучат сок от листата и от връхните части - получава се характерно завиване. Ще видите и чернилни гъбички - те се развиват върху медената роса, която отделят въшките.

Въшката спира вредната си дейност лятото при високи температури и ниска влажност. Колониите им могат да се забележат по невдървесинените леторасти.

Ябълково-живовлекова листна въшка смуче сок от листа, от дръжки на цветовете, и от завръзите. Тя има свойството да изпуска секрет, който задържа растежа.Повредените части се деформират и остават по-дребни.

До края на юни-началото на юли тази въшка остава по ябълката.

Ако листата се завиват надлъжно надолу , , а по тях има червени подутини , то тази повреда е от червеноглавата листна въшка.

Ако листата на крушата се завиват напречно и стават като тръбички, то крушовото дърво е посетено от крушовата листна въшка.