Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Опазете малините от малиновия агрилус. Малиновият агрилус е малко бръмбарче, което развива едно поколение годишно и зимува като ларва в местата на повредата.

Ларвите какавидират обикновено през май. Какавидният стадий продължава 20-30 дни, а възнрастните се появяват най-често, в края на май и първата половина на юни.

Бръмбарите са полово незрели и за да узреят, се хранят с листата на малината, къпината, розата и други култури, които нагризват във вид на неправилни ивици. Тази повреда е без стопанско значение.

Вредата нанасят ларвите

Оплодените женски снасят яйцата си поединично по кората на едногодишните клонки на малините или в пукнатините по тях. Ларвите прогризват кората и навлизат под нея, като тунелират стъблата във вид на спирални ходове. В местата на повредата стъблото се разраства и придобива вретеновидна форма. Повредените растения се развиват по-слабо или напълно загиват. Добивите от нападнатите растения намаляват с 30-50 процента. При последователно нападение, в продължение на няколко години , , неприятелят е в състояние силно да прореди малиновите насаждения. Ларвите правят ходове в посока отдолу нагоре, завършват растежа си и зимуват.

Борба с малиновия агрилус

През вегетацията трябва да се проведе третиране, срещу възрастните, преди яйцеснасянето.

Първото пръскане срещу малиновият агрилус трябва да направите до първата половина на юни. Няма регистрирани ПРЗ за борба с малиновия агрилус. Могат да се използват следните инсектициди:

  • Нуреле дурсбан – в доза 7 мл;
  • Агрия 1050 – 15 мл и др.

Дозите са за 10 литра вода. Необходими са две или три третирания, според карантинният срок на използваните инсектициди.