Растителна защита

Зелена ябълкова листна въшка - Aphis pomiAphis pomi" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Неприятелят зелена ябълкова листна въшка - Aphis pomi вреди главно по ябълката, но се среща по крушата, дюлята и глога. Развива от 8 до 19 поколения годишно. Нанася повреда като смуче сок от листата и младите леторасти през пролетта и лятото.

Неприятелят зелена ябълкова листна въшка - Aphis pomi не мигрира по други гостоприемници, а крилатите разселителки заселват само нови дървета от посочените видове. Пролетното нападение обикновено има малко значение при по-старите дървета , но нападението през лятото често причинява значителни повреди по листата и задържа развитието на леторастите, особено при младите дървета и в разсадниците.