Растителна защита

Зелена ябълкова листна въшка - Aphis pomiНеприятелят зелена ябълкова листна въшка - Aphis pomi вреди главно по ябълката, но се среща по крушата, дюлята и глога. Развива от 8 до 19 поколения годишно. Нанася повреда като смуче сок от листата и младите леторасти през пролетта и лятото.

Неприятелят зелена ябълкова листна въшка - Aphis pomi не мигрира по други гостоприемници, а крилатите разселителки заселват само нови дървета от посочените видове. Пролетното нападение обикновено има малко значение при по-старите дървета, но нападението през лятото често причинява значителни повреди по листата и задържа развитието на леторастите, особено при младите дървета и в разсадниците.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Agro-CONSULTANT.net