Растителна защита

Всички агротехнически мероприятия, които подпомагат по-бързото развитие на растенията , намаляват загубите от въшките -добра обработка на почвата, навременна и качествена резитба, комбинирано торене (N:P:K) в оптимални дози и т.н. Едностранчивото азотно торене и отглеждането при поливен режим, са предпоставки за намножаване на листните въшки. Важно мероприятие е борбата с междинните им гостоприемници в района.

При висока плътност, борбата трябва да започне още през невегетационния период, срещу зимуващите яйца. Провежда се зимно третиране, с минерални масла при ПИВ: за ябълка 10-15 бр. яйца на 1 м.клонка или 10% пъпки с яйца; за круша 5-10 яйца на 10 cm клонка или 10% пъпки с яйца. Мероприятието засяга още щитоносните въшки, зимните яйца на акари, педомерки и др.

Рано напролет, трябва да се извършват редовни полски наблюдения, особено по отношение на D. plantaginea. Наблюденията определят дали е необходимо третиране. Трябва да се предпочитат селективни афициди, като пиримикарб, които не засягат хищниците на въшките.

За ябълково-живовлековата листна въшка у нас не е регистриран праг на икономическа вредност /ПИВ/, но тъй като тя е изключително опасен неприятел в страните на ЕС се предлага ПИВ 1-2% заселени леторасти след цъфтежа.

За зелената ябълкова листна въшка ПИВ е: 10-15 колонии (100 съцветия преди цъфтеж или 10% заселени розетки, а след цъфтежа е 10-15 колонии) 100 леторасти. За червеногаловата листна въшка ПИВ е 5-10% нападнати листа преди цъфтеж и 10-15% след цъфтеж.

За ябълково-житната листна въшка у нас също не е разработен ПИВ. В страните на ЕС се предлага 80% нападнати леторасти. При крушата (за всички въшки) ПИВ преди цъфтеж е 10-15 бр колонии./100 съцветия или 10% заселени розетки, а след това - 10-15 колонии/100 леторасти.

Активни вещества за борба с листните въшки:

- За зелена ябълкова листна въшка: делтаметрин.

- За ябълково-живовлекова листна въшка: диметоат.

- За всички листни въшки по овощните култури: тебуфенпират.

Могат да се използват и други системни или трансламинарни продукти за растителна защита от различни групи - органо-фосфорни, карбаматни, неоникотинови и др.